นครราชสีมา-ตำรวจภูธรภาค 3 จัดกิจกรรมเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2563

นครราชสีมา-ตำรวจภูธรภาค 3 จัดกิจกรรมเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2563 พร้อมพิธีประกาศเกียรติคุณให้แก่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในสาขาต่างๆ

ที่บริเวณด้านหน้าอาคารกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 อ.เมือง จ.นครราชสีมา พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในวันตำรวจประจำปี 2563 โดยมีข้าราชการตำรวจ จาก 8 จังหวัดอีสานตอนล่าง เข้าร่วมจำนวนมาก โดยในภาคเช้ามีการทำพิธีบูชาพระพุทธชินราช และพิธีบวงสรวงเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำตำรวจภูธรภาค 3 และพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ได้อ่านสาร พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)

โดยมีสาระสำคัญระบุว่า ขอส่งกำลังใจและความปรารถนาดี มายังเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนายด้วยความจริงใจ รวมถึงขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลืองานตำรวจ เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา วันตำรวจ มิได้มีความหมายเกี่ยวข้องกับตำรวจแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายรวมถึงทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เหล่าทัพ และสื่อมวลชน ที่ร่วมมือกันทำให้สังคมไทยปลอดภัยจากอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชนที่งานตำรวจนั้นมีความใกล้ชิดกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุด จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในบางครั้ง ที่จะเกิดความเข้าใจไม่ตรงกันในการทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของตำรวจ การสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่ตำรวจทุกนายต้องตระหนักและถือปฏิบัติอย่างจริงจัง เพราะความสำเร็จส่วนหนึ่งของงานตำรวจนั้น เกิดจากความร่วมมือของพี่น้องประชาชน

พร้อมทั้งนี้ ข้าราชการตำรวจทุกนายได้ร่วมกันกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม เป็นตำรวจที่ดีเป็นมิตรต่อประชาชนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ต่อจากนั้น พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ ได้ทำพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในสาขาต่างๆ

ภาพ-ข่าว / อภิรักษ์ ศรีอัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา