วันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือนตุลาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผวจ.ร้อยเอ็ด มอบเงินค่าสินไหมทดแทน แก่ทายาทโดยธรรม ของผู้เสียชีวิตกรณี รถทัวร์โดยสารโดยสารเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถพ่วง 18 ล้อ และ กรณีรถทัวร์พระนครศรีอยุธยาเฉี่ยวชนรถไฟ

ผวจ.ร้อยเอ็ด มอบเงินค่าสินไหมทดแทน แก่ทายาทโดยธรรม ของผู้เสียชีวิตกรณี รถทัวร์โดยสารโดยสารเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถพ่วง 18 ล้อ และ กรณีรถทัวร์พระนครศรีอยุธยาเฉี่ยวชนรถไฟ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.ที่ห้อง ประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าสินไหมทดแทน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.และค่าสินทดแทนตามกรมธรรม์ แก่ทายาทโดยธรรม ของผู้เสียชีวิตกรณี รถทัวร์โดยสารโดยสารเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถพ่วง 18 ล้อ (หัวลาก) ลพบุรีส่วนพ่วง (ตัวพ่วง) เกิดเหตุบริเวณถนน 304 สี่แยกไฟแดง ตัดใหม่นากลาง ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชศรีมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 7 ราย บาดเจ็บ 49 ราย และ กรณีรถทัวร์ พระนครศรีอยุธยา เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถไฟ เหตุเกิดบริเวณสถานีรถไฟแขวงกลั่น หมู่ 7 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 19 ราย บาดเจ็บ 42 ราย ผู้เสียชีวิตที่มีภูมิลำเนา จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 ราย
นางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปก.ภาค 5 (อุบลราชธานี) กล่าวว่า บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ) จำนวน 4 ราย รายละ 500,000 บาท และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) จำนวน 50,000 บาท ตามกรมธรรม์สมัครใจ รวมเป็นเงินรายละ 550,000 บาท รวม 4 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,200,000 บาท แล้วเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ประกอบด้วย นายเริงฤทัย เกณฑ์สาคู ทายาทของนายพินิช เกณฑ์สาคู นางสายสมร พนมเขต ทายาทของนางจันเพ็ญ อนุไพร นายไชยอนันท์ จันทร์กระจ่าง ทายาทของนางศรีสุรัตน์ กระจ่างจันทร์

และนางอนงค์ บุตรชน ทายาทของนายสาร บุตรชน
ต่อมาปรากฏว่าผลคดีเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่ทั้งสองฝ่าย ทายาทผู้ประสบภัยจึงมีสิทธิ์ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถคู่กรณี และรถคัดที่โดยสารทั้งตามประกันภัยรถภาคบังคับ และภาคสมัครใจ รายละ 1,600,000 บาท จำนวน 4 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,500,000 บาท ดังนี้ บริษัทมิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทผู้ประสบภัยรถภาคบังคับ และภาคสมัครใจ รายละ 1,300,000 บาท บริษัท สิ่นมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทผู้ประสบภัย ตามประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ รายละ 300,000 บาท รวมเป็นเงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับทั้งสิ้น รายละ 2,150,000 บาท จำนวน 4 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 8,500,000 บาท (แปดล้านหกแสนบาทถ้วน)
และเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 กรณีรถทัวร์ พระนครศรีอยุธยา เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถไฟ เหตุเกิดบริเวณสถานีรถไฟแขวงกลั่น หมู่ 7 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต จำนวน 19 ราย บาดเจ็บ 42 ราย ผู้เสียชีวิตที่มีภูมิลำเนา จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 1 ราย บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาท ผู้ประสบภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ) จำนวน 311,551,72 บาท บริษัท สิ่นมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามกรมธรรม์ ประกัยสมัครใจ (ประเภท 3) จำนวน 311,551.72 บาท และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) จำนวน 50,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 673,103.44 บาท

/////
ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน