วันศุกร์ ที่ 10 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

งานราตรี!โรงเรียนกุลดิศฯจัดยิ่งใหญ่ผู้ว่าเป็นประธานเปิดงาน

งานราตรี!โรงเรียนกุลดิศฯจัดยิ่งใหญ่ผู้ว่าเป็นประธานเปิดงาน
เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 22 ธันวาคม 2561 โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ ได้จัดงานราตรีศรีชัยพฤกษ์ครั้งที่ 11 ณ.สนามกีฬาโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

โดยได้รับเกียรติจากนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธาน มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานและกล่าวเปิดงาน “ราตรีศรีชัยพฤกษ์ครั้งที่ 11 “พร้อมด้วยนางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์ มีองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน คณะครู คณะศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนจากโรงเรียนกุลดิศฯ บริษัทห้างร้าน รวมกว่า 2,000 คนเข้าร่วมงาน มีดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกุลดิศฯและประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้กล่าวราย มิสวรรณวิมล ครุฑางคะผู้อำนวยการโรงเรียนกุลดิศฯเป็นพิธีกรหลักดำเนินรายการทั้งนี้งานราตรีศรีชัยพฤกษ์ของโรงเรียนกุลดิศฯเป็นกิจกรรมประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสและมีเวทีแสดงออกถึงความสามารถของแต่ละบุคลสนองนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และเพื่อให้ครู ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กัน
สำหรับกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น 7 ช่วงการแสดง โดยเฉพาะช่วงที่2 เป็นช่วงพิธีกรกล่าวต้อนรับ 3 ภาษา เริ่มจาก ด.ญ.ธนัญญา กอนปิ่นนักเรียนชั้น ม.2/1 กล่าวต้อนรับเป็นภาษาไทย,เด็กชายธนกฤต ควรประเสริฐเด็กหญิงอชิรญา แสงทองและเด็กหญิงไอรดา กันภัย นักเรียนจากชั้น ป.2 MEPกล่าวต้อนรับเป็นภาษาอังกฤษ และกล่าวต้อนรับเป็นภาษาจีนโดยเด็กหญิงพรไพลิน สินคงป้อง นักเรียนจากชั้น ม.1จากนั้นต่อด้วยการแสดงของเด็กนักเรียนของแต่ละห้องเรียนรวมทั้งหมด 28 ชุดการแสดงซึ่งเป็นท่าเต้นประกอบเพลงและจินตลีลา โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษา ม.ต้นและช่วงท้ายรายการเป็นการจับแจกของรางวัลก่อนปิดงานด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมี

ภาพ-ข่าว โดย.ศักดิ์ชัย วัชรลิมปกรณ์ // เพชรบูรณ์