เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่แปลงนาข้าวหอมละมุนอินทรีย์

เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่แปลงนาข้าวหอมละมุนอินทรีย์

เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่แปลงนาข้าวหอมละมุนอินทรีย์ เพื่อเตรียมแปลงนาข้าวหอมละมุน 124 ไร่เข้าสู่ระบบอินทรีย์ ตามมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ (Organic Thailand)
นายอนันต์ ตั่นฉ้วน เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เดินทางลงพื้นที่แปลงนาข้าวหอมละมุนอินทรีย์ ของนายบันเทิง มีรอด ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนไผ่เขียว ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งกำลังนำรถแบคโฮ 2 คัน ขุดร่องน้ำทำคันดิน เพื่อเตรียมแปลงนาข้าวหอมละมุน 124 ไร่เข้าสู่ระบบอินทรีย์ ตามมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ (Organic Thailand)

เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า การขุดคันดินรอบแปลงนา เพื่อป้องกันน้ำจากนอกแปลงที่ยังมีเกษตรกรทำนาแบบเคมี และจะปลูกไม้ผลบนคันดิน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารเคมีที่อาจลอยมาตามลม ส่วนในแปลงนาที่เก็บเกี่ยวข้าวไปแล้ว จะปลูกปอเทือง เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน โดยจะไถกลบเมื่อถึงเวลาทำข้าวนาปี ซึ่งแปลงข้าวหอมละมุนแบบอินทรีย์ของกลุ่มศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนไผ่เขียว เป็นไปตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่) ของรัฐบาล โดยดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งกลุ่มฯ ต้องการผ่านการรับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ เพราะจะส่งผลดีต่อการทำตลาด โดยขณะนี้ ได้มาตรฐานข้าวปลอดภัย มีการแพ็คถุงสุญญากาศจำหน่ายเอง มีกำลังผลิตกว่า 100 ตัน มีตลาดในจังหวัดลพบุรีและน่านรองรับ และยังได้รับความสนใจจากบริษัทใหญ่ที่ต้องการข้าวมาตรฐานจากทางกลุ่มฯ แต่ยังมีกำลังผลิตไม่พอ เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ที่นี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวอินทรีย์ของอำเภอและจังหวัด ซึ่งเกิดจากการบูรณาการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และวิสาหกิจชุมชน ดูแลตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งความสำเร็จทั้งด้านการลดต้นทุน สภาพแวดล้อม และสุขภาพ จะจูงใจให้เกษตรกรลดการทำนาปรังมาทำนาข้าวอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในภาพรวมจังหวัดอุตรดิตถ์ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และผ่านมาตรฐานกว่า 3,500 ไร่ จากพื้นที่นาข้าวทั้งหมดกว่า 560,000 ไร่ ซึ่งจะต้องขยายผลการดำเนินงานต่อไป เพื่อให้จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นแหล่งข้าวคุณภาพ ที่สามารถส่งจำหน่ายให้บริษัทใหญ่ๆ และส่งออกต่างประเทศได้

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน