วันพฤหัสบดี ที่17 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรับฟังการนำเสนอ “การส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระดับตำบล (Smart Tambon Mode)” /PALANCHAI TV/MOITC:ชสอท./nuk-aof/0817082129-รายงาน

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วม

Read more

รัอยเอ็ดอุทกภัยล่าสุดน้ำชีเพิ่มให้พยพขนย้ายสิ่งของจำเป็นมีค่า สัตว์เลี้ยงไว้ในที่สูงเพื่อความปลอดภัยถนนขาด7จุดสัญจรไม่ได้14จุด /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-0817082129-

รัอยเอ็ดอุทกภัยล่าสุ

Read more

ดร.วิชาญรองอธิบดีกรมประมงลงพื้นที่ร้อยเอ็ดตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยเกษตรกรแปลงใหญ่ประมงและมอบถุงยังชีพให้กำลังใจพร้อมช่วยเหลือโดยด่วน /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-sakda/0817082129-รายงาน

ดร.วิชาญรองอธิบดีกรม

Read more

ว่าฯ ร้อยเอ็ด สยบข่าวลือ อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้าแตก ยันสามารถระบายน้ำได้ 5.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-komgrich/0817082129-

ผู้ว่าฯ ร้อยเอ็ด สยบ

Read more

ร้อยเอ็ดจิตอาสา 904 วปร.จัดโครงการ101อาชีพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษกพร้อมพัฒนสาธารณประโยชน์ PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-vised-komgrich/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดจิตอาสา 904

Read more

ผู้ว่าร้อยเอ็ดปล่อยแถวจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อกวาดล้างยาเสพติด เครื่องมือสื่อสาร และสิ่งของต้องห้าม /PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลร์IT/MOITC/nuk-0817082129-รายงาน

ผู้ว่าร้อยเอ็ดปล่อยแ

Read more

ร้อยเอ็ดฝนตกหนักติดต่อกัน3วันน้ำฝนจากดงแม่เผดไหลทะลักสู่ไร่นา ไร่มันสำปะหลัง กัดเสาะถนนถูกตัดขาดสัญจรไปมาไม่ได้ /PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-bopit-kulsak-kanit/0817082129-

ร้อยเอ็ดฝนตกหนักติดต

Read more

ร้อยเอ็ดประชุมคณะกรรมการศปถ.เพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเข้มบังคับใช้กฎหมายให้เกิดผลเป็นรูปธรรม /PALANCHAI TVชสอท./nuk-vised/0817082129-ข่าว

ร้อยเอ็ดประชุมคณะกรร

Read more

วันชัยผู้ว่าร้อยเอ็ดนำลงแขกดำนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณแปลงนาสาธิต ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี /PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-ข่าว

วันชัยผู้ว่าร้อยเอ็ด

Read more

ร้อยเอ็ดจัดโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพท้องถิ่นการจัดการน้ำแบบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงธนาคารน้ำใต้ดิน อบตไพศาลต้นแบบ PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดโครงการอบ

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ดทำบุญตักบาตรเช้าวันอาทิตย์ /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ผู้ว่าราชการจังหวัดร

Read more

ร้อยเอ็ดเปิดโครงการลงนามขับเคลื่อนสพฐ.กับอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มทางเลือกวิชาชีพหลากหลาย /PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ด เปิดโครงการ

Read more

ร้อยเอ็ดรวมน้ำใจทั้ง20อำเภอทอดผ้าป่าสามัคคี รวมน้ำใจ ชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในภาวะยากลำบากทางสังคม คนร้อยเอ็ดจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังได้เงินบริจาค1.2ล้านกว่าบาท /PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดรวมน้ำใจทั้ง

Read more

ร้อยเอ็ดพายุลมฝนพัดถล่ม ตำบลอุ่มเม่า อ.โพนทองเสียหาย จำนวน 15 หลัง เสาสถานีวิทยุ1ต้น /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-dumnern-suthap/0817082129-

ร้อยเอ็ดพายุลมฝนพัดถ

Read more

ร้อยเอ็ดมอบรางวัลเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น3ประเภท9รางวัล /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129/

ร้อยเอ็ดมอบรางวัลเพื

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยเอ็ดพร้อมจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ระดับประเทศ กิจกรรมเปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้ Opportunity Learning /ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-และ

จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมก

Read more

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ระดับประเทศระหว่างวันที่ 7 ถึง 10 สิงหาคมนี้ /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

กรมส่งเสริมการปกครอง

Read more

ร้อยเอ็ดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มทั้งการบรรจุย้ายเลื่อนตำแหน่งพิจารณาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดประชุมคณะกรร

Read more

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลำห้วยเหนือ บริเวณสะพานชุมชนท่านคร – บ้านโนนงาม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด /ชมรมสื่อออนไลน์ IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจิ

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ดกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งมอบภารกิจให้ กอ.รมน.จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อปฏิบัติตามนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดใหม่ /ชมรมสื่อออนไลน์ IT:ชสอท:MOITC/nuk-komgrich/0817082129-

จังหวัดร้อยเอ็ดกองกำ

Read more

ร้อยเอ็ดจัดโครงการหน่วยแพทย์พอสว.ครั้งที่ 10 และจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ครั้งที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี /ชมรมสื่อออนไลน์ IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดโครงการหน

Read more

ร้อยเอ็ดรอง.ผบช.ภ.4ตรวจงานที่ภจว.ร้อยเอ็ดและสภ.เมืองร้อยเอ็ดพร้อมกำชับต้อนรับประชาชนดุจญาติมิตร /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817083129-

ร้อยเอ็ดรอง.ผบช.ภ.4ต

Read more

ชาวร้อยเอ็ดฮือฮาต้อนรับงานร้อยเอ็ดเจ็ดย่านอาร์ตอย่างคับคั่ง เสพงานศิลป์ช็อปของคราฟต์ ชิมร้านเด็ด ระหว่างวันที่ 12-14 กค. นี้ /ชมรมสือออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ชาวร้อยเอ็ดฮือฮาต้อน

Read more

ตำรวจร้อยเอ็ดปล่อยแถวเพื่อปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ตำรวจร้อยเอ็ดปล่อยแถ

Read more

ร้อยเอ็ดจัดพิธีฉลองรูปหล่อเจ้าแก้วมงคล ปฐมผู้ก่อตั้งเมืองท่งศรีภูมิ (อำเภอสุวรรณภูมิ) เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวร้อยเอ็ด รำลึกถึงคุณงามความดีและกตัญญูต่อบรรพบุรุษ /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129

ร้อยเอ็ดจัดพิธีฉลองร

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด จัดพิธีมหาพุทธาภิเษก พระนาคปรกเมืองไพร รุ่น 20 ปี ราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเป็นพุทธบูชา และหารายได้สร้างมณฑป ครอบองค์พระนาคปรกเมืองไพร พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-

มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อ

Read more

ร้อยเอ็ดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบห้องสมุดตามโครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปีที่ 10 ที่ โรงเรียนบ้านค้อ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-

ร้อยเอ็ดสภาอุตสาหกรร

Read more

ผู้ว่าร้อยเอ็ดร่วมต้อนรับและประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ณ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภาค 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ผู้ว่าร้อยเอ็ดร่วมต้

Read more

ด่วน เลิศบุศย์รองผู้ว่าร้อยเอ็ดประสานปภ.จ.อบจ.รอ.ทต.ร่วมลงพื้นที่ขุดลอกลำน้ำชีแห้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำปะปาเพื่อใช้อุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนบ้านงิ้ว หมู่ที่ 5,6 ตำบลธงธานีพร้อมให้เขื่อนลำปาวปล่อยน้ำรอทำฝนหลวง /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-คณะกรรมการ/0817082129-

ด่วน เลิศบุศย์รองผู้

Read more

ด่วน ร้อยเอ็ดประสานปภ.จ.อบจ.รอ.ทต.ร่วมลงพื้นที่ขุดลอกลำน้ำชีแห้งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำปะปาเพื่อใช้อุปโภค-บริโภคให้กับประชาชนบ้านงิ้ว หมู่ที่ 5,6 ตำบลธงธานีพร้อมให้เขื่อนลำปาวปล่อยน้ำรอทำฝนหลวง /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-คณะกรรมการ/0817082129-

ด่วน ร้อยเอ็ดประสานป

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ดชุดพิทักสาเกตจังหวัดร้อยเอ็ด โดยชุดปฎิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด (บก.อส.จ.รอ)จับผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้ารวมทั้งสิ้น150 เม็ดเเละผลึกไอซ์น้ำหนัก 3.60 กรัม /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-กรรมการ/0817082129-

จังหวัดร้อยเอ็ดชุดพิ

Read more

ร้อยเอ็ดเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตโคเนื้อโคขุนสู่มาตรฐานGAPไร้สารเร่งเนื้อแดงตกค้างเพิ่มมูลค่าโดยสร้างแบรนด์โคขุนทุ่งกุลาพร้อมมอบแม่โคเป็นแม่พันธุ์ /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดเพิ่มประสิทธ

Read more

ร้อยเอ็ดศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศมอบข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 8.2 ตันในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติแก่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 เพื่อเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี /ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-คณะกรรมการ/ 081708 2129

ร้อยเอ็ดศูนย์ข้าวชุม

Read more

ร้อยเอ็ดรณรงค์ดี-เดย์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก หยุดไข้เลือดออกต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา /ชมรมสื่ออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดรณรงค์ดี-เดย

Read more

ร้อยเอ็ดเปิดงานถนนคนเดินการเรียนรู้วัฒนธรรม OTOP นวัตวิถีครั้งที่ 2 เพื่อประกาศความสำเร็จมหกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบมีชีวิตจาก 4.0 เรียนรู้จาก 20 อำเภอ /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดเปิดงานถนนคน

Read more

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบพิธีไหว้ครูประจำปี 2562 /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเ

Read more

ร้อยเอ็ดศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศมอบข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 8.2 ตันในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติแก่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 เพื่อเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี /ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-คณะกรรมการ/ 081708 2129

ร้อยเอ็ดศูนย์ข้าวชุม

Read more

ร้อยเอ็ดพระเดชพระคุณพระเทพเมธี เจ้าคณะภาค 9 ประธาน ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัด ตามมติมหาเถรสมาคมที่ 143/2546 /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดพระเดชพระคุณ

Read more

รพ.ร้อยเอ็ด จัดอบรมการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างไร ให้ได้ใจผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อพัฒนาหัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากรที่รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคลจากเขตสุขภาพที่ ๗ /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

รพ.ร้อยเอ็ด จัดอบรมก

Read more

ร้อยเอ็ดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 27 ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ตามโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดศูนย์บรรเทาส

Read more

วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมรับเสด็จฯในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

วันชัย คงเกษม ผู้ว่า

Read more

ผู้กำกับดร.พัทฐกร สภ.เมืองร้อยเอ็ดพร้อมรับใช้บ้านเกิดเปิดโซเซียลบริหารตาสับปะรดส่งเสริมมุมบวกอธิบายด้านลบ/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-081708129-

ผู้กำกับดร.พัทฐกร สภ

Read more

ร้อยเอ็ดอบรมผู้เลี้ยงโคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อสู่มาตรฐาน GAP ผู้บริโภคเนื้อโคที่ปลอดภัยมีมาตรฐาน ปราศจากสารตกค้าง /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817072129

ร้อยเอ็ดอบรมผู้เลี้ย

Read more

ร้อยเอ็ดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและแอลกอฮอล์จังหวัด /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129

ร้อยเอ็ดอบรมพนักงานเ

Read more

ร้อยเอ็ดอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นปัจจัยในการพัฒนาประเทศให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป และยกระดับค่านิยมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้สูงขึ้น /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129

ร้อยเอ็ดอบรมพัฒนาคุณ

Read more

ร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและเฝ้าระวังโรคอหิวาห์สุกร(AFS) /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมเ

Read more

ร้อยเอ็ด อบต.หนองแวง ตำบลหนองแวง ร่วมกับโรงเรียนบ้านโนนแท่น จัดกิจกรรมสอนนักเรียนทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ เพื่อใช้บำรุงพืชผักสวนครัวตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามรอยศาสตร์พระราชา /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129

ร้อยเอ็ด อบต.หนองแวง

Read more

ร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติร้อยเอ็ด จัดเสวนาเรื่อง มโหระทึก เครื่องประโคมในพิธีกรรมข้อมูลใหม่ทางโบราณคดี อายุเก่าแก่ว่า 2,000 ปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพและเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129

ร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์ส

Read more

ร้อยเอ็ด ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-kanokanวิทยุประมงร้อยเอ็ด/0817082129–

ร้อยเอ็ด ปล่อยพันธุ์

Read more

ร้อยเอ็ดชุดพิทักษ์สาเกตอำเภอโพนทราย ร่วมกับ จนท.ตำรวจ สภ.โพนทรายจับกุมผู้ต้องหาค้ายาบ้า2รายพร้อมของกลาง96เม็ด /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129

ร้อยเอ็ดชุดพิทักษ์สา

Read more

ร้อยเอ็ดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกในการเฝ้าระวังติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-ประธาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดฝึกอบรมโครงก

Read more

ร้อยเอ็ดจัดเพิ่มประสิทธิภาพผู้เลี้ยงโคเนื้อโคขุนสู่มาตรฐานไร้สารเร่งเนื้อแดงพร้อมออกตรวจสอบในพื้นที่ /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดเพิ่มประส

Read more

ร้อยเอ็ด…ชุดพิทักษ์สาเกตโดยชุดปฎิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง จังหวัดร้อยเอ็ดจับกุมผู้ต้องหาค้ายาบ้าของกลาง600เม็ดที่อ.ทุ่งเขาหลวง /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ด…ชุดพิ

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะนักวิจัยและคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบซากหอยฟอสซิลดึกดำบรรพ์ ณ บริเวณที่พักสงฆ์ภูกุ้มข้าว หมู่ที่ 5 บ้านภูเขาทอง ตำบลคำผะอุง อำเภอโพธิ์ชัย อายุนับ130ล้านปี /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-

จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อ

Read more

ชาวบ้านร้านค้า ที่ บ้านบีห้าสิบสอง หมู่ 7 ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด เดือดร้อนหนักจากแมลงวันจำนวนมาก และกลิ่นเหม็นจากแก๊สการหมักมูลสัตว์ ของฟาร์มปศุสัตว์ ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้บ้าน วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือด่วน ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129

ชาวบ้านร้านค้า ที่ บ

Read more

ร้อยเอ็ด นายขจร รองอธิบดีกรมการข้าว จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนมีความรู้และเข้าใจ เทคโนโลยีการผลิตข้าวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และรณรงค์ส่งเสริมการงดเผาตอซังในนาข้าว /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-

ร้อยเอ็ด นายขจร รองอ

Read more

ร้อยเอ็ด จัดพิธีส่งมอบถังเก็บน้ำ โครงการเฉลิมราชย์ราชา จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เอสซีจี มอบถังเก็บน้ำ จำนวน 37 ใบ พร้อมฐานติดตั้ง /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-

ร้อยเอ็ด จัดพิธีส่งม

Read more

ร้อยเอ็ดปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ครั้งที่2เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองและหาเลี้ยงครอบครัวได้ /ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธาน/0817082129

ร้อยเอ็ดปล่อยตัวผู้ต

Read more

ร้อยเอ็ดพบ คตหอยหรือ หอยกลายเป็นหินที่ คตหอยนั้นจะแผ่พลังปราณออกมาปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือหนุนนำศิริมงคลแก่ผู้เป็นเจ้าของทั้งคนและเทวดา //ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-dumnern/0817082129

ร้อยเอ็ดพบ คตหอยหรือ

Read more

ร้อยเอ็ดจัดประชุมพระสังฆาธิการ ตามมติมหาเถรสมาคมเพื่อหาแนวทางการร่วมแก่ไขปัญหาสังคม และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่คณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ด //ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดประชุมพระ

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี 2562 ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-

ผู้ว่าราชการจังหวัดร

Read more

ร้อยเอ็ด พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร อดีต รมว.กลาโหม ตัดหวาย ฝังลูกนิมิต เปิดป้ายเจดีย์ รัตนมหามงคลปริสุทโธ ที่วัดศิษย์พระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)อ.เสลภูมิ ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-dumnren/0817082129-

ร้อยเอ็ด พล.อ.เชษฐา

Read more

ร้อยเอ็ด จัดโครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตเพื่อให้บริการประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้น /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ด จัดโครงการส

Read more

ร้อยเอ็ดเปิดประชุมสมัชชาครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2562 เพื่อระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้ครอบครัวเป็นพลังสร้างสังคมที่มีคุณภาพ /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-

ร้อยเอ็ดเปิดประชุมสม

Read more

ร้อยเอ็ด จับมือสามพลัง โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ด้านการศึกษา และท้องถิ่น จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนร้อยเอ็ดใส่ใจการดื่มนมเพื่อร่างกายสูงดี สมส่วน เติบโตอย่างมีคุณภาพ /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-

ร้อยเอ็ด จับมือสามพล

Read more

ผู้ว่าร้อยเอ็ด ประธานการจัดงานบุญซำฮะและสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2562เพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวร้อยเอ็ด ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เกาะกลางบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129

ผู้ว่าร้อยเอ็ด ประธา

Read more

ร้อยเอ็ดจัดส่งเสริมบทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ วันสตรีสากล เป็นการเสริมพลังสตรีและเด็กผู้หญิงสู่การพัฒนาที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดส่งเสริมบ

Read more

วันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประชาชนทุกหมู่เหล่าพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-

วันชัย คงเกษม ผู้ว่า

Read more

ร้อยเอ็ดจิตอาสาพัฒนา คู คลอง ณ อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้าต.รอบเมืองอ.เมืองร้อยเอ็ด”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-

ร้อยเอ็ดจิตอาสาพัฒนา

Read more

วันชัยผู้ว่าร้อยเอ็ดนำคณะเลี้ยงอาหารกลางวันผู้พิการสายตาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี3มิถุนายน/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-ประธานฯ/0817082129-

วันชัยผู้ว่าร้อยเอ็ด

Read more

ร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ผ่านโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบใบ

Read more

ร้อยเอ็ดจัดงานนมัสการหลวงปู่พระครูปทุมวโรภาส(หลวงปู่เฮ้า) ผู้ก่อตั้งอำเภอปทุมรัตต์ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของอำเภอให้เป็นที่แพร่หลาย พร้อม 5,555นางรำถวาย/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดงานนมัสกา

Read more

ร้อยเอ็ดนางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 12คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตปี2562/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-

ร้อยเอ็ดนางสาวศันสนี

Read more

ร้อยเอ็ดจัดงานแถลงข่าว “งานประเพณีบุญบั้งไฟ วิ่ง-ปั่น บุญใหญ่ บุญบั้งไฟร้อยเอ็ด”บุญบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดกลางอุดมเวทย์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดงานแถลงข่

Read more

อุบลเครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมงรณรงค์ประกาศกำหนดฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือวิธีการทำการประมงน่านน้ำภายใน/จ่าเอกศักดา สมศรี หัวหน้าและคณะสถานีวิทยุกรมประมงร้อยเอ็ดFM101.50MHz/043 569 274.-ภาพ/สมนึก-กนกวรรณ(0817082129) สมาชิกประมงสัมพันธ์-ข่าว

อุบลเครือข่ายเฝ้าระว

Read more

ประยงค์-จารุวรรณ เผยผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ช่วยบำรุงร่างกายไม่มีสารพิษตกค้าง/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ร้อยเอ็ด/สมนึก-ประธาน/0817082129-

ประยงค์-จารุวรรณ เผย

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ดพัฒนาชุมชน จัดประกวดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบสัมมาชีพ ต้นแบบ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2562 ระดับจังหวัด ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต/ชสอท.:MOITCr.:ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-คมกฤช/ร้อยเอ็ด/0817082129-

จังหวัดร้อยเอ็ดพัฒนา

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง/ชสอท.:MOITCr./สมนึก-คมกฤช/ร้อยเอ็ด/0817082129-

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพ

Read more

ร้อยเอ็ดเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562ที่ไร่ออนซอน/ชมรมสื่อออนไลน์IT:ชสอท.:MOITCr.

ร้อยเอ็ดเปิดโครงการค

Read more

ร้อยเอ็ด พัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมประกวดศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบ สัมมาชีพ ต้นแบบ ปี 2562 ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตชมรมสื่อออนไลน์IT:ชสอท.:MOITCr./สมนึก-คมกฤช/ร้อยเอ็ด/0817082129

ร้อยเอ็ด พัฒนาชุมชน

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก คืนที่ 6/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ร้อยเอ็ดสมนึก-คมกฤช/0817082129-

จังหวัดร้อยเอ็ด หน่ว

Read more

ร้อยเอ็ดเปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพร้อมฝึกอาชีพให้เพื่อคืนคนดีสู่ครอบครัว/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท,:MOITCr./สมนึก-ประธาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดเปิดศูนย์ปรั

Read more

ร้อยเอ็ดบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการร่างข้อเสนอโครงการขอบเขตการศึกษา และประเมินทางเลือกโครงการไฟฟ้าชีวมวล(ชานอ้อย) ครั้งที่2 ที่ อำเภอปทุมรัตต์/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท.:MOITCr.สมนึก-คมกฤช/ร้อยเอ็ด/0817082129-

ร้อยเอ็ดบริษัท น้ำตา

Read more

ร้อยเอ็ดพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อให้โอกาสคนเหล่านั้น กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ/ชมรมสื่อออนไลน์IT:ชสอท.:MOITCr.สมนึก-เกศกนก/0817082129

ร้อยเอ็ดพิธีปล่อยตัว

Read more

ร้อยเอ็ด ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ขับเคลื่อนโครงการสำคัญระดับจังหวัด ที่เชื่อมโยงกับโครงการสําคัญระดับประเทศ/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-

จังหวัดร้อยเอ็ด ประช

Read more

ร้อยเอ็ดรวมพลังจิตอาสา7หมู่บ้านร่วมทำบุญด้วยการปลูกป่าตามศาสตร์พระราชา“ปลูกป่าในใจคนเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีมากกว่า 4.35%/ชมรมสื่อออนไลน์IT:สมนึก/ร้อยเอ็ด/0817082129

ร้อยเอ็ดรวมพลังจิตอา

Read more

ร้อยเอ็ดฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อยในหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครองในพื้นที่/ชมรมสื่อออนไลน์IT:ชสอท.:MOITCสมนึก/ร้อยเอ็ด/0817082129-

ร้อยเอ็ดฝึกอบรมภาคปฏ

Read more

ทหารกกล.รส.จว.ร.อ. ตรวจเยี่ยมโครงการเร่งรัดการขุดลอกคูคลองช่วยภัยแล้งหนองช้างเผือก อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด/ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท.สมนึก-ประธาน/ร้อยเอ็ด/0817082129-

ทหารกกล.รส.จว.ร.อ. ต

Read more

ร้อยเอ็ดพระพรหมมุนี ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เปิดงานวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 และวางศิลาฤกษ์อาคารหอประชุมสัมมนาคณะสงฆ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด/ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท.สมนึก-คมกฤช/ร้อยเอ็ด/0817082129-

ร้อยเอ็ดพระพรหมมุนี

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ปี 2562/ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท.สมนึก-คมกฤช/ร้อยเอ็ด/0817082129

ผู้ว่าราชการจังหวัดร

Read more

ร้อยเอ็ดจัดจังหวัดเคลื่อนที่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน/ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท.สมนึก-ประธาน/ร้อยเอ็ด/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดจังหวัดเค

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการรายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด ที่ อำเภอปทุมรัตต์/ชมรมสื่อออนไลน์ IT:MOITC:ชสอท.สมนึก-ร้อยเอ็ด/0817082129

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วม

Read more

ร้อยเอ็ดเปิดคัดสรร400ผลิตภัณฑ์สุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ปี 2562ของใช้และอาหารมากสุดให้ชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานในระดับสากล/ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท./สมนึก/ร้อยเอ็ด/0817082129-

ร้อยเอ็ดเปิดคัดสรร40

Read more

ร้อยเอ็ดมอบเกียรติบัตรแก่100คนที่ผ่านศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพร้อมฝึกอาชีพให้เป็นคนดีในสังคมไม่หวนกลับยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอีก/ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท./สมนึก/0817082129-

ร้อยเอ็ดมอบเกียรติบั

Read more

ทหารกกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมกับจิตอาสาฯบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก /ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท.สมนึก/ร้อยเอ็ด/0817082129-

ทหารกกล.รส.จว.ร.อ.ร่

Read more

13กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองหินเดือดร้อนร้องศูนย์ดำรงธรรมให้ช่วยเหลือเรื่องโครงการสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ของกองทุนพลังงานฯเพราะได้ดำเนินการขุดบ่อรองรับโครงการฯไปแล้วบ่อละ25,000บาทแต่ไม่ได้รับโครงการจากกองทุนพลังงาน/ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท.สมนึก บุญศรี/ประธาน/0817082129-

13กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

Read more

ร้อยเอ็ดเปิดตลาดสินค้าเกษตร ตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปี 2562เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพื้นที่ และให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรง/ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท.สมนึก-คมกฤช/ร้อยเอ็ด/0817082129-

ร้อยเอ็ดเปิดตลาดสินค

Read more

ร้อยเอ็ดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day และการบริหารการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี 2562เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร/ ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท.สมนึก/ร้อยเอ็ด/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดงานวันถ่า

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก/ชมรมสื่อออนไลน์ IT:MOITC:ชสอท.สมนึก-คมกฤช-0817082129-

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพ

Read more

สมนึก ประธานชมรมสื่อออนไลน์ITนำคณะเปิดตัวในวันผู้ว่าพบสื่อมวลชนร้อยเอ็ดเพื่อเติมเต็มงานด้านสื่อทางออนไลน์IT/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129

สมนึก ประธานชมรมสื่อ

Read more

พล..ต.ปฏิกรณ์ ผบ.มทบ.27 ร่วมชื่นชมพระบารมีในพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงค์ พร้อมกันทั่วประเทศ/ชมรมสื่อออนไลน์ IT:MOITC:ชสอท.nuk/0817082129

พล..ต.ปฏิกรณ์ ผบ.มทบ

Read more

ร้อยเอ็ดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท๒๓๐คนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก/ชมรมสื่อออนไลน์ IT:MOITC:ชสอท.สมนึก/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดพิธีบรรพช

Read more

พบตะพาบน้ำขนาดใหญ่ตายลอยน้ำในบึงพลาญชัยร้อยเอ็ดส่งสัญญาณน้ำเน่าเสียอันตรายต่อสัตว์น้ำอื่นๆได้/ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท.สมนึก-รายงาน/0817082129-

พบตะพาบน้ำขนาดใหญ่ตา

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ดประชุม เตรียมจัดกิจกรรม อันเกี่ยวเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562ระหว่างวันที่4-6พ.ค.2562ณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดจิตอาสาเข้าร่วมงานวันละ1,000คน/ชมรมสื่อออนไลน์ IT:MOITC:ชสอท.ร้อยเอ็ด/0817082129-

จังหวัดร้อยเอ็ดประชุ

Read more

ร้อยเอ็ดมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดมอบเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์จำนวน1,145,000บาท /ชมรมสื่อออนไลน์ IT:MOITC:ชสอท. สมนึก/ร้อยเอ็ด/0817082129-

ร้อยเอ็ดมอบใบประกาศเ

Read more

ผู้ว่าร้อยเอ็ดนำพสกนิกรปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562/ชมรมสื่อออนไลน์ IT:MOITC:ชสอท.สมนึก-คมกฤช/ร้อยเอ็ด/0817082129-

ผู้ว่าร้อยเอ็ดนำพสกน

Read more

ทหาร กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ อ.เกษตรวิสัย และ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด/MOITC:ชสอท./สมนึก-ประธาน/0817082129-

ทหาร กกล.รส.จว.ร.อ.ร

Read more

พระครูวิจิตรดร.ผอ.มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับบัณฑิตศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถรองรับไทยแลนด์ 4.0/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/0817082129-

พระครูวิจิตรดร.ผอ.มม

Read more

ร้อยเอ็ดสภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด มอบถุงยังชีพช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบวาตภัย อำเภอเมืองสรวง/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich

ร้อยเอ็ดสภากาชาดไทย

Read more

ร้อยเอ็ด สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ อำเภอโพธิ์ชัย/ MOITC:ชสอท.:ชมรมสื่อออนไลน์ IT/ร้อยเอ็ด/0817082129-

ร้อยเอ็ด สภากาชาดไทย

Read more

ร้อยเอ็ดจัดวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2562 ผู้ใช้แรงงานสามัคคี 1000cc ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์/ชมรมสื่อออนไลน์ IT:MOITC:ชสอท./สมนึก -ประธาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดวันแรงงาน

Read more

ทหาร กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมกับ จิตอาสาฯ ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดบ้านหมอตา เทิดไท้องค์ราชัน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก /ชมรมสื่อออนไลน์ IT:MOITC:ชสอท./ร้อยเอ็ด/ 0817082129-

ทหาร กกล.รส.จว.ร.อ.ร

Read more

ทหาร กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด /MOITC:ชสอท.:รายงาน-0817082129-

ทหาร กกล.รส.จว.ร.อ.ร

Read more

ร้อยเอ็ดจัดวันอปพรประจำปี 2562พร้อมมอบโล่เข็มสดุดีปฏิญาณตนสวนสนามแสดงความพร้อม/MOITC:ชสอท./สมนึก-บพิตร/0817052129–

ร้อยเอ็ดจัดวันอปพรปร

Read more

ร้อยเอ็ดหลายภาคส่วนร่วมสำรวจช่วยเหลือบ้านเรือนที่ถูกพายุฤดูร้อนถล่ม/ชมรมสื่อออนไลน์ IT/0817082129

ร้อยเอ็ดหลายภาคส่วนร

Read more

ร้อยเอ็ดเปิดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้เด็กสามารถคิดเป็นทำเป็นเรียนรู้เป็นอยู่กับคนอื่นและมีความสุขเป็น /MOITC:ชสอท.:ชมรมสื่อออนไลน์ IT/nuk0817082129

ร้อยเอ็ดเปิดประชุมปฏ

Read more

ทหารกกล.รส.จว.ร.อ.เข้าสำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อนและให้กำลังใจราษฏรที่ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด/MOITC:ชมรมสื่อออนไลน์ IT/สมนึก/ร้อยเอ็ด/

ทหารกกล.รส.จว.ร.อ.เข

Read more

ทหารกกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมกับ จนท.อ่างเก็บนำ้ห้วยจานใต้ ตรวจสอบระดับนำ้ เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง/MOITC-ชสอท./สมมนึก/0817082129-

ทหารกกล.รส.จว.ร.อ.ร่

Read more

ร้อยเอ็ด หัวขโมยขับมอเตอร์ไซด์บุกเดี่ยว ขโมยแบตเตอร์รี่รถยนต์หกล้อกลางวันแสกๆ เจ้าของอยู่ภายในบ้าน ไม่กลัวกฎหมายบ้านเมือง ในช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์/สมนึก-คมกฤช/ร้อยเอ็ด/0817082129-

ร้อยเอ็ด หัวขโมยขับม

Read more

ร้อยเอ็ดจัดประเพณีบุญสรงกู่ปรางค์กู่ตำบลมะอึ400นางรำบวงสรวงปรางค์กู่1พันปี/MOITC:ชสอท.:ชมรมสื่อออนไลน์ IT/สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดประเพณีบุ

Read more

ร้อยเอ็ดได้เฮ7วันสงกรานต์ปี62เป็นไปตามแผนตายที่5รายลดลง50%รายจากปีที่แล้วยังทำต่อ365วันเน้นการประกันรถคุ้มครองสุขภาพคนไข้อุบัติเหตุจยย.ไม่มีพรบ.ร้อยละ88รถทั้งหมดไม่มีพรบ.ร้อยละ73/ชมรมสื่อออนไลน์ IT/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดได้เฮ7วันสงก

Read more

ร้อยเอ็ดโว6วันสงกรานต์ปี62แผนลงพื้นที่ได้ผลเจ็บ90ยังตายที่5รายตายลดลง5รายจากปีที่แล้วยังเข้มด่านครัวเรือนตรวจแอลกอฮอล์เคลื่อที่เน้นการประกันรถคุ้มครองสุขภาพคนไข้อุบัติเหตุไม่มีพรบ.ร้อยละ77.5/ชมรมสื่อออนไลน์ IT/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดโว6วันสงกราน

Read more

ร้อยเอ็ดปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร เพื่อเฝ้าระวังโรคสัตว์อย่างต่อเนื่อง /ชมรมสื่อออนไลน์ IT/ร้อยเอ็ด/0817082129–

ร้อยเอ็ดปศุสัตว์ตรวจ

Read more

ร้อยเอ็ด5วันสงกรานต์ปี62รายเจ็บ71ตาย5รายตายลดลง5รายจากปีที่แล้วยังเข้มด่านชุมชนตรวจแอลกอฮอล์เน้นสร้างความเข้าใจในบทบาทของการประกันรถของชุมชนและสาธารณสุข/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ด5วันสงกรานต์

Read more

ร้อยเอ็ด4วันสงกรานต์ปี62ตาย4รายเจ็บ61ตายลดลง3รายจากปีที่แล้วยังเข้มด่านชุมชนตรวจแอลกอฮอล์ขอให้ยุติการตายไว้แค่นี้มอบเงินประกันสินไหมก่อนรายละ3.5หมื่นบาทผลดีมีประกันรถ/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ด4วันสงกรานต์

Read more

ร้อยเอ็ด3วันสงกรานต์ปี62ตาย2รายเจ็บ41ตายลดลง2รายจากปีที่แล้วยังเข้มด่านชุมชนตรวจแอลกอฮอล์เตือนห้ามนั่งท้ายรถเล่นน้ำมอบเงินประกันสินไหมก่อนรายละ3.5หมื่นบาท:/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ด3วันสงกรานต์

Read more

ร้อยเอ็ด3วันสงกรานต์ปี62ตาย2รายเจ็บ41ตายลดลง2รายจากปีที่แล้วยังเข้มด่านชุมชนตรวจแอลกอฮอล์เตือนห้ามนั่งท้ายรถเล่นน้ำมอบเงินประกันสินไหมก่อนรายละ3.5หมื่นบาท:/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ด3วันสงกรานต์

Read more

วันชัยผอ.ศปถ.ร้อยเอ็ด ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ณ แหล่งท่องเที่ยวชีหัวโนน อำเภอธวัชบุรี/สมนึก/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-

วันชัยผอ.ศปถ.ร้อยเอ็

Read more

ร้อยเอ็ด2วันสงกรานต์ปี62ยังตาย1รายเจ็บ25คนตายลดลง1รายจากปีที่แล้วยังเข้มด่านครอบครัว ชุดเคลื่อนที่เร็วตรวจใช้รถต้องมีประกัน/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ด2วันสงกรานต์

Read more

ร้อยเอ็ดสงกรานต์ปี62วันแรกตาย1เจ็บ14ของ7วันปลอดภัย เข้มรถต้องทำประกันด่านครอบครัวต้องตรวจลึกชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมปฏิบัติตามแผนเป้าต้องลดลง/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129

ร้อยเอ็ดสงกรานต์ปี62

Read more

พล.ต.ปฏิกรณ์ผบ.มทบ.27ตรวจเยี่ยมขนส่งร้อยเอ็ด เตรียมรับมือสงกรานต์ปลอดภัยให้ความมั่นใจประชาชนในการเดินทาง/สมนึก/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-

พล.ต.ปฏิกรณ์ผบ.มทบ.2

Read more

สงกรานต์ปี2562จศ.1381นี้ร้อยเอ็ดม่วนซื่นหลายทั้งส่วนราชการองค์กรประชาชนล้วนเข้าสู่ปีใหม่ไทยสรงน้ำคลายร้อน/สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-

สงกรานต์ปี2562จศ.138

Read more

สภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2562 วาระสามัญแจ้งครอบครองกัญชาภายใน19พคนี้พร้อมป้องกันยาเสพติดสร้างเยาวชนเกษตรกรและยกเลิกนำเข้าสารเคมี3ชนิด/สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-

สภาเกษตรกรจังหวัดร้อ

Read more

พล.ต.ปฏิกรณ์ ผบ.มทบ.27 นำกำลังพลทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา สืบสานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย 2562/สมนึก/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129

พล.ต.ปฏิกรณ์ ผบ.มทบ.

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ด รณรงค์ขับเคลื่อนโดยสื่อมวลชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 62เน้นด่านครอบครัว รถ.จยย.ทำประกัน100%ละเลยปรับเป็นหมื่นใช้5ไม่ ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

จังหวัดร้อยเอ็ด รณรง

Read more

ร้อยเอ็ดจัดพิธีบายศรี เวียนเทียน สมโภชน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างสมพระเกียรติ/สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดพิธีบายศร

Read more

ร้อยเอ็ดเริ่มรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒“ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดย ไม่โป๊ ไม่เปลือย ไม่ปะแป้ง ไม่เปลืองน้ำ และไม่ละเมิดกฎหมาย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจนเป็นวัฒนธรรมในพื้นที่ /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดเริ่มรณรงค์ป

Read more

ทหารมทบ.27 ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์สมนึก/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-

ทหารมทบ.27 ร่วมพิธีถ

Read more

คณะสงฆ์นำสื่อมวลชนร้อยเอ็ดทุกแขนงและผู้มีจิตศรัทธา รวมพลังจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนแท่นอ.เมืองร้อยเอ็ด/สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน/

คณะสงฆ์นำสื่อมวลชนร้

Read more

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบสวนพยอม จัดสัปดาห์เผยแพร่ความรู้และบริการฝังเข็ม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี/สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน-0817082129-

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ดฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัด/สมนึก/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129

จังหวัดร้อยเอ็ดฝึกอบ

Read more

ร้อยเอ็ด กิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ เตรียมความพร้อม การจัดพิธีทำน้ำอภิเษกฯ/สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน-0817082129-

ร้อยเอ็ด กิจกรรมจิตอ

Read more

ร้อยเอ็ด เข้ม โครงการรักษ์ชีวิตรักษ์สาเกตรวมใจเป็นเขตหมวกนิรภัย๑๐๐% จังหวัดร้อยเอ็ดHELMET๑๐๐%โดยเริ่ม 1 เมษายนเป็นต้นไป/สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129

ร้อยเอ็ด เข้ม โครงกา

Read more

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเงินบริจาคกว่า2แสนบาทมอบ193ทุนเด็กแรกเกิดถึง6ปี/สมนึก-ภัคพล/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมทอ

Read more

ทหารกกล.รส.จว.ร.อ. เข้าพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนเพื่อสอบถามความเดือดร้อนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่/สมนึก/รายงาน/0817082129-

ทหารกกล.รส.จว.ร.อ. เ

Read more

ทหารกกล.รส.จว.ร.อ. ร่วมส่งมอบฝายชะลอน้ำลำห้วยหินซอด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง/สมนึก/รายงาน/0817082129-

ทหารกกล.รส.จว.ร.อ. ร

Read more

ศปถ.ร้อยเอ็ด ออกติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน ของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเมืองร้อยเอ็ดเพื่อลดอุบัติเหตุถนนช่วงสงกรานต์เป้าตายไม่เกิน33รายรถจักรยานยนต์ต้องมีประกันละเลยปรับเป็นหมื่น/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–

ศปถ.ร้อยเอ็ด ออกติดต

Read more

ว่าที่ส.ส.ฉลาดนำทีมงานออกกราบขอบพระคุณชาวบ้านเขต2ร้อยเอ็ดที่ได้คะแนนเป็นที่1ทิ้งคู่แข่งถึง2เท่า/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ว่าที่ส.ส.ฉลาดนำทีมง

Read more

กังวานผอ.กกต.ร้อยเอ็ดรายงานคะแนนไม่เป็นทางการพท.ครอง6เขตเว้นเขต1ชพน.ชนะคืออนุรักษ์ 44899คะแนนอดีตรมต.หลายสมัย/สมนึก/รายงาน/0817082129-

กังวานผอ.กกต.ร้อยเอ็

Read more

กังวานเผยการเลือกตั้งส.ส.ร้อยเอ็ดแบ่งเขตไม่เป็นทางการพรรคเพื่อไทยครอง6เขตเว้นเขต1พรรคชาติไทยพัฒนาชนะคืออนุรักษ์มีผู้ใช้สิทธิ726,349คนเป็นร้อยละ69.24บัตรเสีย37,282บัตรร้อยละ5.13/สมนึก/รายงาน/0817082129–

กังวานเผยการเลือกตั้

Read more

ร้อยเอ็ดคุณหญิงสุดารัตน์นำเพื่อไทยปราศรัยใหญ่หาเสียงช่วยลูกพรรคกลางเมืองร้อยเอ็ด ขอคนร้อยเอ็ดเลือกส.ส.พรรคเพื่อไทยยกทีมเพื่อทำตามนโยบายสนองความต้องการประชาชนได้/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดคุณหญิงสุดาร

Read more

ร้อยเอ็ดเข้มรับสงกรานต์ปี62มีใบขับขี่ปฏิบัติตามกฎจราจรเน้นใช้จยย.สวมหมวกกันน็อคมีพรบ.100%ทุกหมู่บ้านขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรและรักษ์ชีวิต รักษ์สาเกต รวมใจเป็นเขตหมวกนิรภัย100%เป้าตายไม่เกิน33รายต่อปี/สมนึก/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดเข้มรับสงกรา

Read more

คุณหญิงสุดารัตน์ จัดปราศรัยหาเสียงใหญ่ที่อำเภอเสลภูมิ ขอคะแนนเสียงเป็นรัฐบาลแก้จนใน 6 เดือน ท่ามกลางประชาชนแห่มาเชียร์เป็นนายกกว่า 1 หมื่นคน/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082139-

ร้อยเอ็ด คนนับหมื่นแ

Read more

ร้อยเอ็ดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีน้ำใช้และลดต้นทุนการผลิต/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดสัมมนาเชิ

Read more

ปชส.ร้อยเอ็ดติวเข้มเครือข่ายสื่อเน้นกากบาทในบัตรให้ถูกเบอร์ประทับหัวแม่มือแทนไม่ได้ระวังไม่ให้บัตรเสียเพื่อประชาธิปไตยไทย/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ปชส.ร้อยเอ็ดติวเข้มเ

Read more

มาแล้วเวลารอคอยชาวบ้านแห่ขบวนกัณฑ์จอบกัณฑ์หลอนขบวนต้นเงินไปถวายในการเทศน์ผะเหวด๑๓กัณฑ์๑๐๐๐พระคาถา ครั้งที่๒๙ปีนี้ทุบสถิติได้กัณฑ์หลอน๑,๔๑๔ต้นยอดเงินได้กว่า๕ล้านบาทจากทุกหมู่บ้าน๒๐อำเภอร้อยเอ็ด/สมนึก-บพิตร/รายงาน/๐๘๑๗๐๘๒๑๒๙-

มาแล้วเวลารอคอยชาวบ้

Read more

ร้อยเอ็ดเปิดงาน “มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด”ครั้งที่ ๒๙ อย่างอลังการชมขบวนแห่๑๓กัณฑ์ เพื่อให้ประชาชนสานึกในคุณงามความดีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่างชาติชื่นชมยินดี/สมนึก-บพิตร/รายงาน/๐๘๑๗๐๘๒๑๒๙-

ร้อยเอ็ดเปิดงาน “มหา

Read more

ร้อยเอ็ดสมาพันธ์รองปลัดท้องถิ่นประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกัน/สมนึก/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดสมาพันธ์รองป

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดประชุมหารือกรณีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการโรงงานน้ำตาลและโรงงานไฟฟ้าชีวมวลชานอ้อยโดยจะจัดประชุมใหญ่อีกครั้งหลังเลือกตั้งและไม่ให้มีการจ่ายเงิน/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดปร

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ดฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นการฝึกด้านสถานการณ์อุทกภัย27แห่ง15อำเภอ/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

จังหวัดร้อยเอ็ดฝึกกา

Read more

7สื่อมวลชนร้อยเอ็ดรวมใจกันทำบุญถวายทานทำข่าวส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมะที่วัดป่าเทวาพิทักษ์หลวงปู่สร้อย เนื่องในวันที่5มีนาคมวันนักข่าว/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

7สื่อมวลชนร้อยเอ็ดรว

Read more

ร้อยเอ็ดปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดปลูกฝังสำนึก

Read more

ผบ.มทบ.๒๗ มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะวิทยากร โครงการฝึกอบรมทบทวนผู้นำชุมชนตามศาสตร์พระราชา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ผบ.มทบ.๒๗ มอบเกียรติ

Read more

ทหาร กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมติดตามการแก้ไขปัญหาการฝังกลบขยะและการบริหารจัดการขยะอ.ธวัชบุรีให้ขยะเป็นศูนย์(0)/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–

ทหาร กกล.รส.จว.ร.อ.ร

Read more

ทหาร กกล.รส.จว.ร.อ.สนธิกำลัง เดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดอย่างต่อเนื่องจับผู้ต้องหา3รายพร้อมของกลางดำเนินคดี/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ทหาร กกล.รส.จว.ร.อ.ส

Read more

ทหาร กกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมกับ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านกุดน้ำใสอ.พนมไพรร้อยเอ็ด/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ทหาร กกล.รส.จว.ร.อ.ร

Read more

ผบ.มทบ. 27 จัดกิจกรรมเสนาสนเทศ พบปะกำลังพลและครอบครัว เพื่อรับทราบปัญหาและเตรียมพร้อมเลือกตั้ง ปี 2562/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ผบ.มทบ. 27 จัดกิจกรร

Read more

ผบ.มทบ.27ร่วมต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมามอบคืนโฉนดที่ดิน “คืนความสุขให้ประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม”/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ผบ.มทบ.27ร่วมต้อนรับ

Read more

ร้อยเอ็ดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดรางวัลดีเด่นการใช้ภาษาจีนสนับสนุนการเป็นประธานอาเซี่ยนของไทยในปี2562/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดเทศบาลเมืองร

Read more

ร้อยเอ็ดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาครูและผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างเสริมสมองเด็กปฐมวัยด้วยทักษะ EF (Executive Function) ความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิต/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดการอบรมเช

Read more

ร้อยเอ็ดจัดนิทรรศการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดนิทรรศการ

Read more

ร้อยเอ็ดฝึกอบรมโครงการเวทีเสริมสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดฝึกอบรมโครงก

Read more

ร้อยเอ็ดจัดอบรมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ในรูปแบบแผนที่ออนไลน์เพื่อจัดการพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดอบรมสัมมน

Read more

มาเด้อมากินข้าวปุ้นมาเอาบุญผะเหวดมาฟังเทศน์มหาชาตินำกันเด้อที่ร้อยเอ็ด 8-9-10มีนาคมนี้ /สมนึก-บพิตร/รายงาน/081708219-

มาเด้อมากินข้าวปุ้นม

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดอบรมอาสาสมัครหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดผลสัมฤทธิ์ /สมนึก-บพิตร/รายงาน/081782129–

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดอบ

Read more

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย.มทบ.27 นำกำลังพลจิตอาสาฯรุดเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อ.จังหาร และ อ.เชียงขวัญ จากเหตุวาตภัยถล่ม710หลังคาเรือน /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129/

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

Read more

กกต.ร้อยเอ็ดประกาศรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขต237คนไม่รับสมัคร26คนถอนสมัคร1คนมีตาย1คนแต่ละเขตเลือกส.ส.เพียงคนเดียว /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

กกต.ร้อยเอ็ดประกาศรา

Read more

ร้อยเอ็ดเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งแจงอปท.อย่าเพิกเฉยอาจผิดกฎหมายได้ /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดเตรียมพร้อมร

Read more

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมพัฒนาศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดฝ่ายปกครอง /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมโค

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวเพื่อสนับสนุนงานข่าวกรองอย่างเป็นระบบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามตามรูปแบบต่างๆ /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโ

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดอบรมพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนและพัฒนาบุคลากรสังกัดกรมการปกครองพร้อมตั้งชุดพิทักษ์สาเกตต้นแบบช่วยงาน /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129—

จังหวัดร้อยเอ็ดจัดอบ

Read more

ร้อยเอ็ดจัดแนะแนวอาชีพให้นักเรียนนักศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาวางแผนและตัดสินใจเลือกอาชีพเลือกศึกษาต่อได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดจัดแนะแนวอาช

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ดแก้ปัญหาขยะเป็นศูนย์ของอำเภอธวัชบุรีโดยการเจรจาบนโต๊ะร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนับเป็นการแก้ไขปัญหาขยะเป็นศูนย์แห่งแรกของร้อยเอ็ด /สมนึก-บพิตร/รายงาน/

จังหวัดร้อยเอ็ดแก้ปั

Read more

ร้อยเอ็ดเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดรุ่นอายุต่ำกว่า 21 ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2019 ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2562 /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดเจ้าภาพจัดกา

Read more

เดือนสามคล่อย เจ้าหัวคอยปั้นข้าวจี่ ข้าวจี่บ่ใส่น้ำอ้อย จัวน้อยเช็ดน้ำตา บุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–

เดือนสามคล่อย เจ้าหั

Read more

ร้อยเอ็ดติดตามการปลูกข้าวโพดหลังนาเกษตรกรเริ่มมั่นใจในผลผลิตที่น่า จะได้กำไรดีกว่าปลูกข้าวนาปรังที่มีตลาดรับซื้อดีกว่า /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดติดตามการปลู

Read more

ร้อยเอ็ดติวเข้มเจ้าหน้าที่เรื่องระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนภายใต้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดติวเข้มเจ้าห

Read more

ร้อยเอ็ดจัดศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อติดตามการน้อมนำศาสตร์พระราชามาเป็นหลักคิดในการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด หนี้สิน รายได้น้อย แหล่งน้ำ การทะเลาะวิวาทและขยะ /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดศาสตร์พระ

Read more

ร้อยเอ็ดจัดอบรมเครือข่ายเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันให้ได้100% /สมนึก –บพิตร/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดจัดอบรมเครือ

Read more

สมัครสส.วันแรกคึกคักมีสมัครครบแทบทุกเขตโดยแต่ละพรรคในแต่ละเขตจะได้คนละเบอร์มีผู้สมัคร145คน /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–

สมัครสส.วันแรกคึกคัก

Read more

ร้อยเอ็ด จัดโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์เพื่อการจัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกรักความยุติธรรมการรับรู้กฎกติกาที่เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็กแต่ละวัย /สมนึก-บพิตร/NB๑๐๑TVnews/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ด จัดโรงเรียน

Read more

ร้อยเอ็ดเปิดรุ่น2โครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการดูแลครอบครัว หมู่บ้านชุมชนเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญมั่นคงต่อไป สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–

จังหวัดร้อยเอ็ดเปิดร

Read more

ร้อยเอ็ดจัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2561เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิการจัดสวัสดิการด้านต่างๆอย่างเสมอภาคเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นธรรม /สมนึก-บพิตร/NB๑๐๑TVnews/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดงานวันคนพ

Read more
วันพฤหัสบดี ที่17 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: