วันพฤหัสบดี ที่17 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ด-” ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งเฝ้าระวังโรคสัตว์ปีกและ โรคอหิวาต์แอฟริกาสุกรต่อเนื่อง”

ร้อยเอ็ด-” ตรว

Read more

จันทบุรีรวมพลังชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก รับจดทะเบียนเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP ให้เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ มีคุณภาพ ความปลอดภัย ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

จันทบุรีรวมพลังชาวสว

Read more

สภากัญชาแห่งประเทศไทย(สกท) จ.ราชบุรี ทำประชาพิจารณ์ พ.ร.บ.พืชเศรษฐกิจเพื่อผลักดันกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ.

จ.ราชบุรี/สภากัญชาแห

Read more

เกษตรจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาคเกษตรกรจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรเมืองจันท์”ส่งเสริมสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยได้รับการรับรอง มาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น GMP อย.ให้แก่ผู้บริโภค

เกษตรจังหวัดจันทบุรี

Read more

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน(พืชสวน) จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไผ่เพื่อทดแทนและปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้แก่ครอบครัว “เทคนิคการปักชำและการปลูกไผ่ของศูนย์พืชสวนน่าน”

“ไผ่” เป

Read more

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) (“SUN”) ต้อนรับคณะนักบริหาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ตรามาม่า” บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (“TFMAMA”)

บริษัท ซันสวีท จำกัด

Read more

จังหวัดสระแก้วรณรงค์ ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง สร้างการรับรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่ รู้จักโรค ติดตามเฝ้าระวัง ท่อนพันธุ์ แมลงพาหะและการป้องกันกำจัด

จังหวัดสระแก้วรณรงค์

Read more

คนต้นแบบ “นางนิศาชล อภัยวงค์” แชมป์เกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสมระดับประเทศ พลิกพื้นดิน 19 ไร่ ใช้แนวคิดตามแนวศาสตร์พระราชา

คนต้นแบบ “นางน

Read more

สตูลจัดงานโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดสตูล ประจำปี2562 ไม้ผลอัตลักษณ์และการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดสตูล

สตูลจัดงานโครงการพัฒ

Read more

สตูลจัดงานโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดสตูล ประจำปี2562 ไม้ผลอัตลักษณ์และการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดสตูล

สตูลจัดงานโครงการพัฒ

Read more

สตูลจัดงานโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดสตูล ประจำปี2562 ไม้ผลอัตลักษณ์และการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดสตูล

สตูลจัดงานโครงการพัฒ

Read more

สตูลจัดงานโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดสตูล ประจำปี2562 ไม้ผลอัตลักษณ์และการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดสตูล

สตูลจัดงานโครงการพัฒ

Read more

สตูลจัดงานโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดสตูล ประจำปี2562 ไม้ผลอัตลักษณ์และการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดสตูล

สตูลจัดงานโครงการพัฒ

Read more

สตูลจัดงานโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดสตูล ประจำปี2562 ไม้ผลอัตลักษณ์และการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดสตูล

สตูลจัดงานโครงการพัฒ

Read more

ดร.วิชาญรองอธิบดีกรมประมงลงพื้นที่ร้อยเอ็ดตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยเกษตรกรแปลงใหญ่ประมงและมอบถุงยังชีพให้กำลังใจพร้อมช่วยเหลือโดยด่วน /PALANCHAI TV/ชสอท./nuk-sakda/0817082129-รายงาน

ดร.วิชาญรองอธิบดีกรม

Read more

“เชียงใหม่ นำเครือข่ายเกษตรกร ผู้ปลูกกาแฟอะราบิกาศึกษาดูงาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยกาแฟอะราบิกาล้านนาครบวงจร “ ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2562

“เชียงใหม่ นำเครือข่

Read more

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 แนะนำให้เกษตรกรทำปุ๋ยหมักใต้ต้นลำไยง่ายๆ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฯ

สำนักงานส่งเสริมและพ

Read more

บมจ.ซันสวีท ให้การต้อนรับคณะนักบริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 6

บมจ.ซันสวีท ให้การต้

Read more

ตำรวจเชียงดาว นำร่องขับเคลื่อนโครงการตำรวจพันธุ์ดี ของภาค.5 นำกำลังพลปลูกผักสวนครัว(ปลอดสารพิษ)เพื่อบริโภคจ่ายแจกประชาชนเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกรูปแบบหนึ่ง

ตำรวจเชียงดาว นำร่อง

Read more

ปราจีนบุรี-ชาวสวนผลไม้ ร้อง อบต.ท่าตูม ปล่อยน้ำท่วมสวนชาวบ้าน สาเหตุไม่เปิดประตูระบายน้ำ ให้ไหลออกตามธรรมชาติ จนน้ำเอ่อล้น ชาวสวนได้รับผลกระทบ

ปราจีนบุรี-ชาวสวนผลไ

Read more

“เกษตรเชียงใหม่เปิดโรงเรียนเกษตรกรการบริหารจัดการศัตรูพืชกาแฟแบบผสมผสานเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

“เกษตรเชียงใหม่เปิดโ

Read more

เพชรบุรี-เทศบาลตำบลท่ายาง ส่งเสริมกลุ่มสตรีก่อเกิดรายได้เพิ่ม จัดอบรมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4 อาชีพหลัก

เพชรบุรี-เทศบาลตำบลท

Read more

น่านระทึก! ฝายเก็บน้ำแตก กลางดึก มวลน้ำทะลัก 2 หมู่บ้าน ทหาร มทบ.38 จิตอาสา ปภ.น่าน หน่วยงาน เร่งเข้าพื้นที่ช่วยเหลือแล้ว

น่านระทึก! ฝายเก็บน้

Read more

วันชัยผู้ว่าร้อยเอ็ดนำลงแขกดำนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณแปลงนาสาธิต ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี /PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-ข่าว

วันชัยผู้ว่าร้อยเอ็ด

Read more

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและรับซื้อกล้วยน้ำว้าระหว่างบริษัททีพีพี.ฟู้ดส์ จำกัด กับ เทศบาลตำบลบ้านธิและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยน้ำว้าเทศบาลตำบลบ้านธิ

พิธีลงนามบันทึกข้อตก

Read more

สสก.6 พัฒนาเจ้าหน้าที่มืออาชีพด้านการเกษตร ณ โรงแรมโรยัลเพนนินซูล่า อ.เมืองเชียงใหม่

สสก.6 พัฒนาเจ้าหน้าท

Read more

เกษตรจ.เชียงใหม่ มอบหมายหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอ.แม่วาง ลงพื้นที่สำรวจหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในข้าวโพด ต.แม่วิน อ.แม่วางจ.เชียงใหม่

เกษตรจ.เชียงใหม่ มอบ

Read more

🍚🎖กว่าจะทำนาให้เป็นทอง ต้องผ่านอะไรมากมาย ผ่านมุมมองทหารชายแดนลูกชาวนาไทย #ติดตามชีวิตทหารลูกชาวนา มุมเล็กๆของสังคม ในยามที่ภัยแล้งมายืน

🍚🎖กว่าจะทำนาให้เป็นท

Read more

นักวิจัยสาขาปฐพีศาสตร์ ม.แม่โจ้ รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัยระดับ “ดีมาก” ในงานประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 6

นักวิจัยสาขาปฐพีศาสต

Read more

นายกสมาคมส่งเสริมการ เลี้ยงไก่ แห่งประเทศไทยฯวอนรัฐบาล ช่วยผลักดันการส่งออกไก่ไปประเทศจีน และการปล่อยสินเชื่อให้กับทางผู้ประกอบการทางการเกษตร

นายกสมาคมส่งเสริมการ

Read more

“สำนักงานเกษตรอำเภอกัลยาณิวัฒนา ร่วมบูรณาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งเตรียมการควบคุมและป้องกันหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด”

“สำนักงานเกษตรอำเภอก

Read more

ร้อยเอ็ดเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตโคเนื้อโคขุนสู่มาตรฐานGAPไร้สารเร่งเนื้อแดงตกค้างเพิ่มมูลค่าโดยสร้างแบรนด์โคขุนทุ่งกุลาพร้อมมอบแม่โคเป็นแม่พันธุ์ /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดเพิ่มประสิทธ

Read more

ร้อยเอ็ดศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศมอบข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 8.2 ตันในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติแก่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 เพื่อเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี /ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-คณะกรรมการ/ 081708 2129

ร้อยเอ็ดศูนย์ข้าวชุม

Read more

ร้อยเอ็ดเปิดงานถนนคนเดินการเรียนรู้วัฒนธรรม OTOP นวัตวิถีครั้งที่ 2 เพื่อประกาศความสำเร็จมหกรรมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบมีชีวิตจาก 4.0 เรียนรู้จาก 20 อำเภอ /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดเปิดงานถนนคน

Read more

ร้อยเอ็ดศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศมอบข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 8.2 ตันในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติแก่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 เพื่อเป็นอาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี /ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-คณะกรรมการ/ 081708 2129

ร้อยเอ็ดศูนย์ข้าวชุม

Read more

“ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนเชียงใหม่ ชิงรางวัลภาคเหนือ ชูลดต้นทุนเกษตรกรกว่าหกล้านบาท”

“ศูนย์จัดการศั

Read more

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมหลายหน่วยงาน “ปูพรมปราบหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด” แนะนำป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในเขตพื้นที่ต.แม่ทา อ.แม่ออนเชียงใหม่

เกษตรจังหวัดเชียงใหม

Read more

“ตลาดเกษตรกรจังหวัดลำปาง” หนึ่งในตลาดนำร่อง 7 จังหวัด ฝันที่เป็นจริงของเกษตรกรและผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ที่ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

“ตลาดเกษตรกรจังหวัดล

Read more

“ตลาดเกษตรกรจังหวัดลำปาง” หนึ่งในตลาดนำร่อง 7 จังหวัด ฝันที่เป็นจริงของเกษตรกรและผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ที่ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

“ตลาดเกษตรกรจังหวัดล

Read more

“ตลาดเกษตรกรจังหวัดลำปาง” หนึ่งในตลาดนำร่อง 7 จังหวัด ฝันที่เป็นจริงของเกษตรกรและผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ที่ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

“ตลาดเกษตรกรจังหวัดล

Read more

“ตลาดเกษตรกรจังหวัดลำปาง” หนึ่งในตลาดนำร่อง 7 จังหวัด ฝันที่เป็นจริงของเกษตรกรและผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ที่ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

“ตลาดเกษตรกรจังหวัดล

Read more

พ.อ.รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ พร้อมด้วย ร.ท.รัตนะ พูลสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๖/หน.ชป.มวลชน อ.ทุ่งช้าง ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่,ปลัดอำเภอทุ่งช้าง, เกษตร อ.ทุ่งช้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบไร่ข้าวโพดของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อรับทราบข้อมูลการระบาดของหนอนกระทู้ลายจุด (fall aymyworm)ในไร่ข้าวโพด

เมื่อ ๒๗ มิ.ย.๖๒, ๑๓

Read more

พะเยา…ผู้ว่าฯพะเยา นำทีมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เตรียมป้องกันต่อไม่ให้ลามไปทำลายข้าวของเกษตรกร…

พะเยา…ผู้ว่าฯพ

Read more

ร้อยเอ็ดอบรมผู้เลี้ยงโคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อสู่มาตรฐาน GAP ผู้บริโภคเนื้อโคที่ปลอดภัยมีมาตรฐาน ปราศจากสารตกค้าง /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817072129

ร้อยเอ็ดอบรมผู้เลี้ย

Read more

ร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและเฝ้าระวังโรคอหิวาห์สุกร(AFS) /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมเ

Read more

ร้อยเอ็ด อบต.หนองแวง ตำบลหนองแวง ร่วมกับโรงเรียนบ้านโนนแท่น จัดกิจกรรมสอนนักเรียนทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ เพื่อใช้บำรุงพืชผักสวนครัวตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามรอยศาสตร์พระราชา /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129

ร้อยเอ็ด อบต.หนองแวง

Read more

ร้อยเอ็ด ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-kanokanวิทยุประมงร้อยเอ็ด/0817082129–

ร้อยเอ็ด ปล่อยพันธุ์

Read more

ร้อยเอ็ดจัดเพิ่มประสิทธิภาพผู้เลี้ยงโคเนื้อโคขุนสู่มาตรฐานไร้สารเร่งเนื้อแดงพร้อมออกตรวจสอบในพื้นที่ /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดเพิ่มประส

Read more

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย วางแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ และวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อปรับระบบการทำการเกษตรให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และตลาดฯ ที่บ้านห้วยน้ำใส อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

โครงการพัฒนาพื้นที่ส

Read more

ร้อยเอ็ด นายขจร รองอธิบดีกรมการข้าว จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนมีความรู้และเข้าใจ เทคโนโลยีการผลิตข้าวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และรณรงค์ส่งเสริมการงดเผาตอซังในนาข้าว /ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk-komgrich/0817082129-

ร้อยเอ็ด นายขจร รองอ

Read more

ร้อยเอ็ดนางสาวศันสนีย์ ทาสม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 12คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตปี2562/ชมรมสื่อออนไลน์IT/nuk/0817082129-

ร้อยเอ็ดนางสาวศันสนี

Read more

อุบลเครือข่ายเฝ้าระวังการทำประมงรณรงค์ประกาศกำหนดฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือวิธีการทำการประมงน่านน้ำภายใน/จ่าเอกศักดา สมศรี หัวหน้าและคณะสถานีวิทยุกรมประมงร้อยเอ็ดFM101.50MHz/043 569 274.-ภาพ/สมนึก-กนกวรรณ(0817082129) สมาชิกประมงสัมพันธ์-ข่าว

อุบลเครือข่ายเฝ้าระว

Read more

ประยงค์-จารุวรรณ เผยผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ช่วยบำรุงร่างกายไม่มีสารพิษตกค้าง/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ร้อยเอ็ด/สมนึก-ประธาน/0817082129-

ประยงค์-จารุวรรณ เผย

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ดพัฒนาชุมชน จัดประกวดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบสัมมาชีพ ต้นแบบ จังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2562 ระดับจังหวัด ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต/ชสอท.:MOITCr.:ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก-คมกฤช/ร้อยเอ็ด/0817082129-

จังหวัดร้อยเอ็ดพัฒนา

Read more

ร้อยเอ็ดเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562ที่ไร่ออนซอน/ชมรมสื่อออนไลน์IT:ชสอท.:MOITCr.

ร้อยเอ็ดเปิดโครงการค

Read more

ร้อยเอ็ด พัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมประกวดศูนย์เรียนรุ้เศรษฐกิจพอเพียงสมบูรณ์แบบ สัมมาชีพ ต้นแบบ ปี 2562 ส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตชมรมสื่อออนไลน์IT:ชสอท.:MOITCr./สมนึก-คมกฤช/ร้อยเอ็ด/0817082129

ร้อยเอ็ด พัฒนาชุมชน

Read more

ร้อยเอ็ดบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการร่างข้อเสนอโครงการขอบเขตการศึกษา และประเมินทางเลือกโครงการไฟฟ้าชีวมวล(ชานอ้อย) ครั้งที่2 ที่ อำเภอปทุมรัตต์/ชมรมสื่อออนไลน์IT/ชสอท.:MOITCr.สมนึก-คมกฤช/ร้อยเอ็ด/0817082129-

ร้อยเอ็ดบริษัท น้ำตา

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการรายละเอียดโครงการขอบเขตการศึกษาและการประเมินทางเลือกโครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด ที่ อำเภอปทุมรัตต์/ชมรมสื่อออนไลน์ IT:MOITC:ชสอท.สมนึก-ร้อยเอ็ด/0817082129

จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วม

Read more

13กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหนองหินเดือดร้อนร้องศูนย์ดำรงธรรมให้ช่วยเหลือเรื่องโครงการสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ของกองทุนพลังงานฯเพราะได้ดำเนินการขุดบ่อรองรับโครงการฯไปแล้วบ่อละ25,000บาทแต่ไม่ได้รับโครงการจากกองทุนพลังงาน/ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท.สมนึก บุญศรี/ประธาน/0817082129-

13กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

Read more

ร้อยเอ็ดเปิดตลาดสินค้าเกษตร ตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปี 2562เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของพื้นที่ และให้ผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรง/ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท.สมนึก-คมกฤช/ร้อยเอ็ด/0817082129-

ร้อยเอ็ดเปิดตลาดสินค

Read more

ร้อยเอ็ดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day และการบริหารการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี 2562เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร/ ชมรมสื่อออนไลน์IT:MOITC:ชสอท.สมนึก/ร้อยเอ็ด/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดงานวันถ่า

Read more

ทหารกกล.รส.จว.ร.อ.ร่วมกับ จนท.อ่างเก็บนำ้ห้วยจานใต้ ตรวจสอบระดับนำ้ เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้ง/MOITC-ชสอท./สมมนึก/0817082129-

ทหารกกล.รส.จว.ร.อ.ร่

Read more

ร้อยเอ็ดปศุสัตว์ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและสุกร เพื่อเฝ้าระวังโรคสัตว์อย่างต่อเนื่อง /ชมรมสื่อออนไลน์ IT/ร้อยเอ็ด/0817082129–

ร้อยเอ็ดปศุสัตว์ตรวจ

Read more

สงกรานต์ปี2562จศ.1381นี้ร้อยเอ็ดม่วนซื่นหลายทั้งส่วนราชการองค์กรประชาชนล้วนเข้าสู่ปีใหม่ไทยสรงน้ำคลายร้อน/สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-

สงกรานต์ปี2562จศ.138

Read more

สภาเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2562 วาระสามัญแจ้งครอบครองกัญชาภายใน19พคนี้พร้อมป้องกันยาเสพติดสร้างเยาวชนเกษตรกรและยกเลิกนำเข้าสารเคมี3ชนิด/สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-

สภาเกษตรกรจังหวัดร้อ

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ดฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ OTOP เด่นของจังหวัด/สมนึก/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129

จังหวัดร้อยเอ็ดฝึกอบ

Read more

ทหารกกล.รส.จว.ร.อ. ร่วมส่งมอบฝายชะลอน้ำลำห้วยหินซอด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง/สมนึก/รายงาน/0817082129-

ทหารกกล.รส.จว.ร.อ. ร

Read more

ร้อยเอ็ดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโดยใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีน้ำใช้และลดต้นทุนการผลิต/สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดสัมมนาเชิ

Read more

ร้อยเอ็ดจัดอบรมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ในรูปแบบแผนที่ออนไลน์เพื่อจัดการพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดจัดอบรมสัมมน

Read more

ศูนย์เรีนนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 459 ชุมชนบ้านไร่ ม.1ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก รับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เปร็ง จ.สมุทรปราการ จำนวน 100 คน เพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันนี้ 15 ก.พ.62 เวล

Read more

สสก.6 จ.เชียงใหม่ แจ้งเตือนเกษตรกรเรื่องหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ไม่ได้กินแต่ข้าวโพด ยังกินพืชอื่นอีกมากมาย

สำนักงานส่งเสริมและพ

Read more

ร้อยเอ็ดติวเข้มเจ้าหน้าที่เรื่องระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนภายใต้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดติวเข้มเจ้าห

Read more

ร้อยเอ็ดจัดอบรมเครือข่ายเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ป้องกันให้ได้100% /สมนึก –บพิตร/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดจัดอบรมเครือ

Read more

ร้อยเอ็ดเปิดงานสืบสานประเพณีบุญคูณลานอำเภอจังหารเพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยว การสร้างรายได้ ตลอดทั้งการสร้างความสามัคคีปรองดองกัน /สมนึก-บพิตร/NB๑๐๑TVnews/0817082129–

ร้อยเอ็ดเปิดงานสืบสา

Read more

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนรวมพลังอช.สร้างสรรค์สังคมไทยด้วยจิตอาสาจังหวัดร้อยเอ็ด /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมเน

Read more

ร้อยเอ็ดจัดเวทีสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศจังหวัดร้อยเอ็ด /สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129

ร้อยเอ็ดจัดเวทีสร้าง

Read more

ดร.ทุยเปิดใจหัวใจเพื่อชาติ 59 ปี ยังเหมือนเดิมรักและศรัทธาเทเสียงเลือกส.ส.พรรคเพื่อชาติเพื่อที่ดร.ทุยจะได้รับใช้พี่น้องเกษตรกรและประชาชน /สมนึก-กนกวรรณ/รายงาน/๐๘๑๗๐๘๒๑๒๙/

ดร.ทุยเปิดใจหัวใจเพื

Read more

กรมปศุสัตว์ เอือมแชร์ข่าวเท็จหมูไก่เป็นเอดส์ ขอร้องหยุดทำลายเกษตรกร-ผู้บริโภค พบเห็นการทำผิด ส่งข้อมูลผ่านแอพ “DLD 4.0” เตรียมใช้พ.ร.บ.คอมพ์ฯ จัดการ

กรมปศุสัตว์ เอือมแชร

Read more

ร้อยเอ็ดฝึกอบรมโครงการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ประมงหรือ ชปพ.ประมงเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอหรือกำหนด /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129-

ร้อยเอ็ดฝึกอบรมโครงก

Read more

นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มาเป็นประธานในการเปิดงาน เกษตรอินทรีย์ จุดเปลี่ยนสู่โอกาสของเกษตรกรไทย ภายใต้ โครงการพัฒนากระบวนการค้าการตลาดและประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 มกราคม 256

Read more

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2562เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้(ทุกประเภท /สมนึกบุญศรี/รายงาน/0885730542–

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนคณ

Read more

กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ นายอำเภอ , กกล.รส.จว.พิจิตร , สหกรณ์การเกษตรอำเภอสามง่าม และชาวนาอินทรีย์ จ.พิจิตร รวบรวม และนำส่งข้าวเปลือกจำนวน 14.65 ตัน ไปยังโกดังของสหกรณ์การเกษตร

20 ม.ค.62 : กอ.รมน.จ

Read more

ณ.สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงาน “ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีกุดชุม บุญกุ้มข้าวใหญ่” อำเภอกุดชุม

20 มกราคม 2562 เวลา

Read more

ร้อยเอ็ดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดจัดโครงการคล

Read more

ร้อยเอ็ดคัดสรรสุดยอด5ผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดร้อยเอ็ด (Provincial Star OTOP : PSO) ปี พ.ศ.2562เพื่อส่งเสริมการตลาดระดับประเทศ /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดคัดสรรสุดยอด

Read more

ร้อยเอ็ดส่งเสริมสร้างกระแสเพิ่มตระหนักรู้คุณประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GIร่วมสร้างร้อยเอ็ดเป็น มหานครข้าวหอมมะลิ /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดส่งเสริมสร้า

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมขับเคลื่อน บริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ครั้งที่ 1/2562กำหนด Kick off โครงการสร้างความเข้มแข็ง สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อม

Read more

ร้อยเอ็ดคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2562เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ให้ปรากฏต่อสาธารณชนทั่วไป /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดคัดเลือกกลุ่

Read more

บุรีรัมย์ มูลนิธิไถ่ชีวิตโคกระบือแจกเกษตรชาวบุรีรัมย์ ทะลุหมื่นสามพันตัว ถวายเป็นพระราชกุศล เผยเป็นของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกร

บุรีรัมย์ มูลนิธิไถ่

Read more

ร้อยเอ็ดเร่งรัดประสานงานกับองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนโครงการทำถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราในตำบล หมู่บ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มี3ส่วนราชการที่ใช้ยางพาราผสมการทำถนนปีงบประมาณ 2562เป็น28โครงการใช้ยางกว่า1,875ตัน /สมนึกบุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดเร่งรัดประสา

Read more

ร้อยเอ็ดจัดงานแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขต Wow Zapp Zaa! สินค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร /สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

ร้อยเอ็ดจัดงานแสดงผล

Read more

ร้อยเอ็ด สร้างเครือข่ายข้าวอินทรีย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อยกระดับความร่วมมือสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

ร้อยเอ็ด สร้างเครือข

Read more

เชียร์กันมันส์สนั่นสนามประลอง “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” การประกวดไก่ต่อ – ไก่ตั้ง ขันเก่ง – ต่อหมาน

เชียร์กันมันส์สนั่นส

Read more

ร้อยเอ็ดทหารกกล.รส.จว.ร.อ. ติดตามความก้าวหน้าโครงการสระน้ำประจำในไร่นาพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด นอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม ของพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ในพื้นที่ไร่นา ของเกษตรกร 8 รายอย่างต่อเนื่อง

ร้อยเอ็ดทหารกกล.รส.จ

Read more

นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว พร้อมด้วยปลัดอำเภอ เกษตรตำบล กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยถั่วเหนือ ออกตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลห้วยถั่วเหนือ

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาค

Read more

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระหว่างสหกรณ์การเกษตรผู้รวบรวมผลผลิต และผู้ประกอบการค้าข้าวโพด

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนพิ

Read more

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว เน้นเกษตรกรทุกคนทุกอาชีพควรขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อจะได้รับมาตรการการช่วยเหลือจากภาครัฐทั่วถึง

ผู้ตรวจราชการสำนักนา

Read more

กอ.รมน.จว.พิจิตร ติดตามความคืบหน้าโครงการเดินตามรอย เท้าพ่อ กอ.รมน.ภาค 3 (เกษตรอินทรีย์) การขยายพันธุ์ข้าวพระราชทานฯ ขาวดอกมะลิ 105 แปลงนา ของ เกษตรกร ม.1 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก

27 พ.ย. 61:กอ.รมน.จว

Read more

นางสาวสายสุณี ปั้นพงษ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิ

Read more

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการโครงการ นายประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ นางสาวอมรรัตน์มหิทธิรุกข์ คณะผู้อำนวยการในการจัดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสส.) รุ่นที่ 8

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมป

Read more

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับเครือข่ายสมาคมสภาองค์กรชุมชนจังหวัดปทุมธานี ดำเนินโครงการเรียนรู้วิถีชาวนาพบความสุข ตามแนวทางศาสตร์พระราชา

ปทุมธานี : 25 พฤศจิก

Read more

ร้อยเอ็ดสุทธิพงษ์อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบ2ตำบล22แหล่งน้ำที่อ.เสลภูมิเพื่อบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทานแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

ร้อยเอ็ดสุทธิพงษ์อธิ

Read more

ร้อยเอ็ดชาวตำบลโนนสวรรค์อำเภอปทุมรัตต์ไม่เอาโรงน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลขอให้ย้ายไปสร้างที่อื่น เพราะที่นี่คือนครหลวงแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิอันลือชื่อสุดท้ายโรงงานน้ำตาลบ้านโป่งต้องเริ่มต้นใหม่อย่างทั่วถึง

ร้อยเอ็ดชาวตำบลโนนสว

Read more

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 3 อ.ไทรงาม ( ร.4 พัน.3 ) กอ.รมน.จว.ก.พ. จัดกำลังพลร่วมพิธีมอบเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 ณ ธกส.สาขาไทรงาม

เมื่อ 21 พ.ย.61 , 09

Read more

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. โดย ชป.อ.สากเหล็ก ร่วมกับ พ.ต.ศรีวรรณ แสดพรม เจ้าหน้าที่ กอ.รมน..จว.พ.จ.,เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอสากเหล็ก,ผญบ.หมู่ 5 บ.คลองระนาม ต.สากเหล็ก ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตข้าวพระราชทาน

เมื่อ 141530 พ.ย. 61

Read more

สงขลา/หาดใหญ่ เกษตรกรสงขลาปลูกหญ้าหวานอิสราเอล แซมในร่องสวนยางพาราเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ลดต้นทุนการผลิต โตเร็วมากขายได้ทั้งใบและต้นพันธุ์ มีโปรตีนสูงกว่าหญ้าทั่วๆไป 20 เปอร์เซ็นสัตว์เลี้ยงจะชอบมากและสามารถนำไปเลี้ยงสัตว์ได้ทุกชนิดทั้งวัวควายแพะแกะ ตัดขายกิโลกรัมละ 4 บาท ต้นพันธุ์ท่อนละ 2 บาท

สงขลา/หาดใหญ่ เกษตรก

Read more

กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ กกล.รส.จว.พิจิตร ติดตามผลการปลูกข้าวอินทรีย์พระราชทานฯ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ กอ.รมน.ภาค 3 (เกษตรอินทรีย์)

091100 พ.ย. 61 กอ.รม

Read more

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอแม่วาง เพื่อติดตามความก้าวหน้าวาระจังหวัดเชียงใหม่ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 100%

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลง

Read more

จังหวัดตาก นายอำเภอพบพระ พร้อมด้วยเกษตรอำเภอและส่วนราชการลงพื้นที่หาทางช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมเขียว กรณีขายไม่ใด้

จังหวัดตาก นายอำเภอพ

Read more

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ชร./ประธาน ศดธ.จ.ชร. มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มงาน ศดธ.จ.ชร. ร่วมกับ เสธ.กอ.รมน.จว.ช.ร., จนท.ฝ่ายความมั่นคง ปค.จ.ชร. , จนท.รส.อ.เมือง ชร. , ตำรวจ.สภ.แม่ยาว , ตำรวจสันติบาล จ.ชร. ร่วมกันรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ ม.4 ต.เจริญเมือง อ.พาน จำนวน 69 คน

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.6

Read more

สงขลา/สะเดา ดาบตำรวจ ใช้เวลาวันหยุดว่างเว้นจากการทำงาน ทำเกษตรผสมผสาน เพาะปลูกพืชผักสวนครัวผลไม้ปลอดสารพิษสร้างรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นบาท..

สงขลา/สะเดา ดาบตำรวจ

Read more

กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ ศปป.4 กอ.รมน.(พ.ต.โสมนัส ลพล้ำเลิศ) จัดการอบรมและฝึกหัดการทำน้ำหมักพิทักษ์โลก กอ.รมน.(เวอร์ชั่นรบพิเศษ) ให้กับกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ ,

13 ต.ค.61 กอ.รมน.จว.

Read more

อำเภอปทุมรัตต์จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้ชื่องาน “เฮียน ฮู้ อยู่ กิน ฮ้อย โฮม ฮัด ปทุมรัตต์เมืองน่าอยู่”

อำเภอปทุมรัตต์จังหวั

Read more

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ณ สวนป่าเกษตรห้วยแสนคำ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบกล้าไม้ให้แก่เครือข่ายชุมชน เน้นย้ำการเพิ่มพื้นที่ป่า สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน ประชาชนพึ่งตนเองได้และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม

Read more

รัฐมนตรีช่วยกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมบริษัท ขิงทองไทย จำกัด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและร่วมประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

รัฐมนตรีช่วยกระทรวงอ

Read more
วันพฤหัสบดี ที่17 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: