วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านรักไทย จังหว…

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ สถาบันพระปกเกล้า กรุงเทพฯ นายสุรชัย…

สพป.นศ.2 เยี่ยมบ้านนักเรียนเดินหน้าพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอ…

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.30 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าวสื่อมวลชน ชั้น 1 อาคารรั…

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 นาฬิกา ณ จุดแถลงข่าวสื่อมวลชน อาคารรัฐสภา (เ…

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมเจ้ามหาวงศ์ ช้ัน 6 ศา…

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.30 น. พลเอก วิชิต ยาทิพย์ สมาชิกวุฒิสภ…

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา นำโดย นา…

” นิสิตพร้อมหน้า…จิตอาสาเพื่อมหาวิทยาลัยพะเยา ” รองอธิการบดีมห…

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมพัฒนาความสะอาดปรับปรุงภูมิ…

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองพิจิตร จัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ …

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทานจังหวัดลำ…

” ทำดีเพื่อพ่อ ดูแลประชาชนของพระราชา” ทหารจิตอาสากองพันพัฒนาที่ 3 ร่…

📌 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 เป็นประธาน พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม ของนั…

” ยิ่งใหญ่…วันนักศึกษาวิชาทหาร “ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 เป…

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 เป็นประธาน พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของ นศท….

Visits since 2019