ดร.อดิศร สินประสงค์ กล่าวต้อนรับและขอบพระคุณ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาร่วมประเมินการจัดตั้ง อวท. ของสถานศึกษาในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 12 แห่ง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

วันที่ 24 พ.ย. 61 ดร

Read more