ข่าวรัฐสภา

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดูงานการคัดแยก การรีไซเคิลวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีโลหะมีค่าเพื่อการค้า การส่งออก และ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.50 นาฬิกา ณ บริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานการคัดแยก การรีไซเคิลวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีโลหะมีค่าเพื่อการค้า การส่งออก และนำเข้า ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำจัดซากอิเล็คทรอนิกส์ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต โดยมี คณะผู้บริหารให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ


จากนั้น ศึกษาดูงานศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชน การคัดแยกขยะ การจัดการขยะชุมชน การกำจัดซากอิเลกทรอนิกส์ รวมทั้งเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าและบ่อขยะ ณ บริษัท อิสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ตำบลแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี คณะผู้บริหารให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวการดำเนินงานด้านต่างๆ

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน