‘ขอจงเป็นคนดีศรีประเทศ’ พิธีมอบประกาศนียบัตร BBC Congratulations !


 

เมื่อบ่ายวันนี้ (วันเสาร์ที่ 31 มี.ค.61) ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รุ่นที่ 46 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom (ชั้น 11) โรงแรม ‘The Berkeley Pratunam’ เขตราชเทวี

 

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในทั้ง 2 หลักสูตร ดังความตอนหนึ่งว่า :

“ลูกหลานเยาวชนถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติไทย ความสำเร็จของทุกคนคือความภาคภูมิใจของครอบครัวและครูอาจารย์ หลายท่านมุ่งมั่นศึกษาต่อ อีกหลายท่านอาจตัดสินใจประกอบสัมมาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว ทุกอย่างย่อมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและความพร้อมของทุกคนว่า เราจะก้าวเดินต่อไปในทิศทางไหน วันนี้มีผู้สำเร็จด้วยคะแนนที่สูงมาก มีผู้สำเร็จทางด้านภาษาต่างประเทศซึ่งถือเป็นกำไรกว่าหลายๆ คน ที่อาจเรียกว่า ‘งานวิเทศสัมพันธ์’ ซึ่งปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่ง แต่เรื่องที่สำคัญที่สุดในการครองตนของทุกคนสืบไป คือ ความมุ่งมั่นเป็นคนดีศรีประเทศ กล่าวคือ ความเพียร ความพอเพียง และความซื่อตรง ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านพึงระลึกอยู่เสมอว่า เราทุกคนยังมีก้าวเดินอีกต่อๆ ไปหลายขั้นตอนตราบจนอายุมาก ทุกขั้นตอนคือความสำเร็จของชีวิตตน ซึ่งวัดกันที่คุณความสามารถ ความรู้ ประสบการณ์ และความซื่อสัตย์สุจริต วันนี้ลูกหลานทุกคนทำให้ผู้เข้าร่วมพิธี คุณพ่อคุณแม่ ครูอาจารย์ และตัวข้าพเจ้าเองมีความสุขและภูมิใจ ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของลูกหลานเยาวชนในอีกหลายขั้นตอนต่อไป จะยิ่งเพิ่มพูนความสุขและความภูมิใจแก่เราทุกคน ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จ บำเพ็ญตนตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน อันจะนำพาความสุขความเจริญมาสู่ท่านผู้สำเร็จการศึกษาอย่างทันตาเห็น กับอีกเป็นศักดิ์ศรีแก่ประเทศชาติบ้านเมืองไทยสืบไป”

 

 

ทีมข่าวไทเกอร์นิวส์รัฐสภารายงาน