ข่าวเชียงใหม่

พิธีเปิดโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ที่วัดโป่งน้อย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่

พิธีเปิดโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ที่วัดโป่งน้อย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่

วันที่ 31 มีนาคม 2562 นายธัญศักดิ์ แสงศรีจันทร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสุเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามแนวพระราชปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยมีว่าที่ รต.ประสงค์ ไชยวรรณ์ ปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน และส่งเสริมความรับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธี โดยในงานดังกล่าวมีการทำ MOU ในการควบคุมป้องกันโรคจากสัตว์ร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน รวมถึงมีกิจกรรม บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมว บริการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูและสัตว์เลี้ยง การรักษาสัตว์ป่วย และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย.

 

ทรงวุฒิ ทับทอง รายงาน