นครปฐม กีฬาสร้างความสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ


นครปฐม กีฬาสร้างความสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 นายไพบูลย์ พัฒนวานิชกิจกุล ประธานบริษัท ไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ พร้อมด้วยคุณขวัญจิต ยั่งยืน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเคพีฟู้ดส์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาสร้างความสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน เป็นสวัสดิการ ให้กับพนักงานชาวกัมพูชา กว่า 534 คน เพื่อสร้างความรู้รัก สามัคคี รู้จักเสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีจิตใจที่ดี และมีสุขภาพที่แข็งแรง จึงได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด เนื่องในวันแรงงาน ในวันที่ 1 พค.2561

จากนั้นนายบุญเจริญ ยั่งยืน ประธานในการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 และนายมลชัย ยั่งยืน รองประธานในการจัดการแข่งขัน เพื่อเป็นการสนองนโยบายของผู้บริหารทั้งสองท่าน มีวัตถุประสงค์ให้พนักงานทั้งสองบริษัทที่เป็นเสมือน เพื่อน-พี่-น้อง เป็นครอบครัวเดียวกัน ได้มาพบปะ พูดคุยซึ่งพนักงานงานในบริษัทเป็นชาวกัมพูชาเกือบร้อยเปอร์เซ็น ได้ทำกิจกรรมร่วมกันและก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีมีความรัก ความสามัคคีในองค์กร จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน ภายใต้โครงการ กีฬาสร้างความสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดกันมาอย่างต่อเนื่อง ในวันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันดีที่เพื่อน-พี่-น้อง ครอบครัว ไพบูลย์ โปรดักส์ และ เคพีฟู้ดส์ จะได้มาร่วมทำกิจกรรมกันอย่างมีความสุขและสนุกสนาน ห่างไกลยาเสพติด และยังมีสุขภาพที่แข็งแรง

การแข่งขันกีฬานี้จัดให้มีจำนวน 4 สี บริษัทไพบูลย์ โปรดักส์ จำกัด มี 2 สี คือสีเหลือง และสีเขียว บริษัทเคพีฟู้ดส์ มี 2 สี คือสีส้ม และสีชมพู ประเภทกีฬาในครั้งนี้ฟุตบอลหญิงและฟุตบอลชาย วอลเลย์บอล ประเภทชายและหญิง กีฬาสนุกสนาน 3 ประเภท มีการประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ และทีมเชียร์ลีเดอร์ และได้มีการมอบธงแต่ละสีให้กับทีมนักกีฬาและทีมกองเชียร์ ณ.สนามกีฬา บริษัทเคพีฟู้ดส์ 68/1 ม.5 ต.สัมปทวน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

ปนิทัศน์ มามีสุข นส.ปณิดา มามีสุข จ.นครปฐม