ข่าวเชียงใหม่

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561 สร้างความตระหนักถึง

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561 สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่เป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

เมื่อเวลา 09.00 นาฬิกา ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561 โดยมี นายสิทธินิจ บุณยะส่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน ซึ่งทางสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดขึ้น ภายใต้คำขวัญ “แรงงานไทยสามัคคี สดุดีองค์ราชัน ก้าวทันเทคโนโลยี 4.0” เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงานในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่เป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจระหว่างข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นายจ้าง ลูกจ้าง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ใช้แรงงาน นอกจากนี้ ยังแสดงถึงพลังความสามัคคีของหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานได้มีโอกาสเฉลิมฉลอง พบปะสังสรรค์ ประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบริจาคโลหิต และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ของผู้ใช้แรงงาน นอกจากนี้ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้อ่านสารของ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2561 อีกด้วย

////// อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 //////