ราชบุรี/สำนักงานประมงจ.ราชบุรีเปิดตลาดนัดสินค้าสัตว์น้ำปลอดภัยปี61


ราชบุรี/สำนักงานประมงจ.ราชบุรีเปิดตลาดนัดสินค้าสัตว์น้ำปลอดภัยปี61
นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประธานเปิดงานตลาดนัดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำปลอดภัยจังหวัดราชบุรี โดยมีนายอำนาจ จีนขาวขำหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมงกล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดเพื่อเพื่มมูลค่าและช่องทางจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านประมงให้มีมาตรฐานสูงขึ้นสามารถแข่งขันในตลาดได้ ส่งเสริมการผลิตและการตลาดพร้อมสร้างมูลค่าสินค้าสัตว์น้ำปลอดภัยให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำในรูปแบบเครือข่าย นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดราชบุรี ยังกล่าวอีกว่าสินค้าที่มาจำหน่ายสัตว์น้ำหลายชนิดอร่อยถูกหลักอนามัยให้ประชาชนมาเลือกซื้ออาทิเช่น ปลาส้ม.ปลาส้มยำ.กุ้งย่าง.ปลานิลยาง.ปลาทอด.ลูกชิ้นปลา.น้ำพริกปลาย่าง.เป็นต้นพร้อม มอบใบประกาศนียบัตรให้กับเกษตรกร และยังมีสินค้าการเกษตรมาร่วมขายในครั้งนี้ด้วยจะมีขายทุก.วันอังคาร.ที่หน้าสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี

…..สุพจน์ วรสหวัฒน์ ราชบุรี/รายงาน