ข่าวการศึกษาและไอที

“สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกำแพงเพชรมอบทุนการศึกษาให้กับลูกสมาชิกสหกรณ์”

“สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกำแพงเพชรมอบทุนการศึกษาให้กับลูกสมาชิกสหกรณ์”
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ที่ห้องประชุมอู่ทอง โรงพยาบาลกําแพงเพชร แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร เป็นประธานมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกำแพงเพชร จำกัด โดยมีนายแพทย์ สมเพ็ง โชคเฉลิมวงศ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้กล่าววัตถุประสงค์ของ การมอบทุนครั้งนี้ว่า ทาง สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกำแพงเพชร จำกัด มีสมาชิกที่เป็นแพทย์ พยาบาล และบุคลากรในโรงพยาบาลซึ่งได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษา สำหรับ บุตรสมาชิก มาเป็นประจำทุกปีเพื่อ ช่วยแบ่งเบาภาระของสมาชิกในยามที่เศรษฐกิจ ตกต่ำอยู่ในขณะนี้ ซึ่งแม้นว่าการช่วยเหลือดังกล่าวอาจจะไม่เพียงพอสำหรับ สมาชิกได้เท่าที่ควร แต่ทางคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลกำแพงเพชร ก็ได้พยายามที่จะให้ความช่วยเหลือกับสมาชิกเท่าที่จะทำได้ซึ่งในปีนี้ทางสหกรณ์ฯได้มอบทุนการศึกษา ให้กับลูกของสมาชิกจำนวน 90 ราย โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1.ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน 36 ราย ทุนละ 1000 บาท 2.ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 33 ทุนๆละ 1,500 บาท 3.ระดับอุดมศึกษาจำนวน 21 ทุนทุนละ 2,000 บาท ในปีนี้ศากรออมทรัพย์โรงพยาบาลได้มอบทุนให้กับนักเรียน รวมเป็นทั้งหมด. 127,500 บาท

สุเทพ อินทจันทร์ รายงาน