ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีเมืองสตูลจัดโครงการถนนปลอดถังขยะ

สตูล นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูลจัดโครงการถนนปลอดถังขยะ
วันนี้ 1 พ.ค. 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณหน้า ธนาคารทหารไทย อ.เมือง จ.สตูล นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการถนนปลอดถังขยะเทศบาลเมืองสตูล และปล่อยขบวนรถขยะออกเก็บขยะตามบ้านเรือน ทั้งนี้ท่านนายกฯยังกล่าวอีกว่า ทางเทศบาลเมืองสตูขอความร่วมมือไปยังเจ้าของอาคาร ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนในการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง รวบรวมใส่ถุงดำ หรือถุงพลาสติกอื่น มัดปากถุงให้เรียบร้อย หรือใส่ถังขยะประจำบ้าน โดยให้นำมาทิ้งในได้ในช่วงเวลาดังนี้ รถเก็บขนขยะคันที่ 1 ถนนสตูลธานีฝั่งตะวันออก เริ่มจากสะพานตายาย 18.00 น. รถจะไปสุดทางที่ร้านตงโห ช่วงเวลา 18.30 น. และเริ่มจากโรงแรมสตูลธานี ตั้งแต่เวลา 18.30 น. และสิ้นสุดที่ร้านกรุงสยาม เวลา 19.00 น. รถเก็บขนขยะคันที่ 2 ถนนสตูลธานี เริ่มจากหน้าองค์การโทรศัพท์ เวลา 18.00 น. ไปสุดทางที่โรงพิมพ์เมืองสตูลเวลา 18.15 น. และจะไปเริ่มที่ถนนบุรีวานิชสี่แยกไฟแดงป้อมตำรวจทางไปตลาดสดเวลา 18.15 น ไปกลับรถที่หอนาฬิกาช่วงเวลา 18.30 น. และจะสุดท้างที่ร้านนาฬิกาแสงชัยเวลา 18.45 น. ถนนทั้ง 2 เส้นทาง จะมีรถเก็บขยะมาจอดรับขยะจากบ้านของท่านเอง ในระหว่างทางที่รถขยะขับผ่านจะมีเสียงเพลงมาร์ชเทศบาลเปิดตลอดทาง หากได้ยินเสียงเพลง ให้ท่านนำถุงขยะ ถังขยะประจำบ้าน มาทิ้งได้ที่รถขยะ โดยจะมีเจ้าหน้าที่รอรับขยะของท่าน และเมื่อรถขยะเก็บขยะจากท่านแล้วก่อนจะนำขยะไปทิ้งที่หลุมขยะ เจ้าหน้าที่จะมีการคัดแยกขยะ เช่น ขยะย่อยสลายได้ ขยะรีไซเคิลหรือขยะ ขยะทั่วไป และขยะอันตราย ทุกครั้ง หากมีข้อสงสัยหรือติดขัดปัญหา สามารถติดต่อได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสตูล โทร. 074-711193


ทั้งนี้สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้จัดทำแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนหรือนโยบายจังหวัดสะอาด 3Rsประชารัฐ เพื่อมุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิดและจัดทำระบบการเก็บขนมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักการ 3Rsและประชารัฐ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองสตูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงได้ดำเนินโครงการถนนปลอดถังขยะ ประจำปี 2561 โดยมีถนนที่อยู่ในโครงการ 2 สาย คือ ถนนสตูลธานี และถนนบุรีวานิช เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพของบ้านเมืองให้มีความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างวินัยและความรับผิดชอบในการจัดการขยะของตนเอง
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล