ข่าวการศึกษาและไอที

กรมทหารพรานที่ 23 มอบทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพล

กรมทหารพรานที่ 23 มอบทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพล
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ที่อาคารพิทักษ์อุทุมพรเขต กรมทหารพรานที่ 23 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พันเอกสุระชัย มีหอม ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 23 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรกำลังพลประจำปี 2561 ซึ่งกรมทหารพรานที่ 23 ได้ดำเนินการตามนโยบายของกองทัพบก เรื่องการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรกำลังพล เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับปริญญาตรี จำนวน 472 ทุน รวม 728,800 บาท ซึ่งทุนการศึกษาที่มอบได้จาก กองทุนสวัสดิการกรมทหารพรานที่ 23 จากสหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายฯ การจัดกิจกรรมมวยการกุศล จากบริษัท TRUE กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดทั้งผู้ใจบุญได้ร่วมสมทบทุนการศึกษามอบให้กับบุตรกำลังพลเพื่อให้มีโอกาสทางด้านการศึกษาที่ดีขึ้น
พันเอกสุระชัย มีหอม กล่าว ชื่นชมกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติ ขอให้บุตรและครอบครัวกำลังพลได้เข้าใจถึงการทำหน้าที่ของทหารที่ต้องห่างเหิรครอบครัว และขอให้บุตรกำลังพลได้ตั้งใจเล่าเรียน เป็นคนดีเชื่อฟังพ่อแม่และครูบาอาจารย์ต่อสังคมตลอดไป /// ทีม

ข่าวรอบรั่วภูธร จ.ศรีสะเกษ/รายงาน