!! ผ้าป่ากองทุนสวัสดิการฯ….!!


จ.นครสวรรค์…!! ผ้าป่ากองทุนสวัสดิการฯ….!! จากการรายงานของทีมงานผู้สื่อข่าว จ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.15 น. ณ อาคารสมาคมฮากกานครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนกองทุนสวัสดิการสมาชิกสภาวิชาชีพผู้สื่อข่าวนครสวรรค์ฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระครูถาวรจริยาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวตะพาน ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์ เจริญพุทธมนต์ ในการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกสภาวิชาชีพผู้สื่อข่าวนครสวรรค์และเป็นสวัสดิการการทำงานในชุมชนตลาดบ่อนไก่มีสื่อมวลชนหลายแขนง และกรรมการชุมชนกลุ่มสตรีพัฒนา อสม.ชุมชนตลาดบ่อนไก่พร้อมญาติมิตรจำนวนมากร่วมทำบุญในครั้งนี้ และร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์จากวัดหัวตะพาน ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ซึ่งได้รับเมตตาจิตจาก พระคุณเจ้า พระครูถาวรจริยาภิวัฒน์ หรือ พระอาจารย์ดำเนิน ถามวโร เจ้าอาวาสวัดฯ นำคณะสงฆ์รวม 5 รูป รับการถวายภัตตาหารพร้อมรับมอบ ผ้าป่าสามัคคีกองทุนสวัสดิการสมาชิกสภาวิชาชีพผู้สื่อข่าวนครสวรรค์และกองทุนสวัสดิการการทำงานในชุมชนตลาดบ่อนไก่จากนั้นพระคุณเจ้าฯ ได้มอบเงินคืนให้กับคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อนำมาดำเนินการในเรื่องกองทุนสวัสดิการฯ เพื่อให้ลุล่วงแล้วเสร็จสมเจตนารมย์
ผ้าป่าสามัคคีฯครั้งนี้ ได้รับเมตตาจิตจากพระคุณเจ้า พระครูถาวรจริยาภิวัฒน์ ให้การสนับสนุนมอบเงินเข้ากองทุน จำนวน 10,000 บาท ได้รับการสนับสนุนจาก นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 34,000 บาท จากนายธนะสิทธิ์ อารยะตระกูลลิขิต(ตี๋ลูกชายอาจารย์เหวง) รวมจากญาติมิตรนำมามอบให้ 20,180 บาท และจากคณะชมรมศิษย์หลวงพ่อจ้อย จนฺทสุวณฺโณ ญาติสนิทมิตรสหาย สื่อมวลชนฯ กรรมการชุมชน สตรีพัฒนา อสม.ชาวชุมชนตลาดบ่อนไก่ ร้านอรบิวตี้ฯได้ยอดรวมเป็นเงินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจำนวน 78,598 บาท ตามเจตนารมย์ที่เคยปรึกษาหารือกันไว้ก่อนแล้วว่า เงินกองทุนนี้ จัดแบ่งเป็น 5 ส่วน ส่วนหนึ่ง ร่วมถวายวัดหัวตะพาน เพื่อร่วมก่อสร้าง พระมหาวิหาร พระพุทธรูปยืน หลวงปู่ศุขยืนและเสด็จกรมหลวงชุมพรยืน……อีก สามส่วน เป็นกองทุนสวัสดิการสมาชิกสภาวิชาชีพผู้สื่อข่าวฯ ….. และเหลืออีก หนึ่งส่วน เป็นกองทุนสวัสดิการสนับสนุนการทำงานในชุมชนตลาดบ่อนไก่ ทั้งนี้จะได้นัดประชุมแต่ละกองทุน เพื่อปรึกษาหารือการบริหารจัดเงินกองทุนทั้ง 2 กองทุน เพื่อตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนละ 5 – 7 คน…. วินัย ชำนาญปืน. ทีมข่าว

จ.นครสวรรค์ ภาพ/ข่าว/รายงาน…แจ้งข่าวสาร 093 – 1717897