ข่าวบันเทิงและกีฬา ข่าวเชียงใหม่

ผลการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE: Shooting cup ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ

ผลการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE: Shooting cup ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ
จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมกีฬายิงปืนและอาวุธปืนศึกษา ได้จัดการแข่งขันยิงปืน TO BE NUMBER ONE: Shooting cup ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เพื่อเป็นการสร้างกระแสในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล
ผลการแข่งขันปืนสั้นแม่นยำ 5 นัด ระยะ 10 เมตร ในเวลา 1 นาที รวมปืน แบ่งตามประเภทดังนี้
1. มือใหม่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายพิภพ กิติกา
2. มือโปร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ส.ต. ธนวัฒน์ ปารมีศิลป์ขจร
3. สุภาพสตรี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวภชรธร กุยแก้ว
4. ขนาด 9 มม. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสมจิตร์ บรรณจักร
ผลการแข่งขันปืนสั้นแม่ยำ 5 นัด ระยะ 15 เมตร ในเวลา 1 นาที แบ่งตามประเภทดังนี้
1. รวมปืน (มือใหม่) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายนิธิศ ซ้อนพุฒ
2. รวมปืน (มือโปร) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ส.ต. ธนวัฒน์ ปารมีศิลป์ขจร
3. ลูกโม่ (มือทั่วไป) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ส.ต. ธนวัฒน์ ปารมีศิลป์ขจร
4. กึ่งออโต้ (มือทั่วไป) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จสอ. ภาสกร สมยอม
ผลการแข่งขันปืนสั้นแม่นยำ 5 นัด ระยะ 25 เมตร ในเวลา 1 นาทีรวมปืน (มือโปร) รางวัลชนะเลิศได้แก่ จสอ.ภาสกร สมยอม และการแข่งขันปืนสั้นบั่นเสา ระยะ 7 เมตร ทีมละ 3 คน รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายคุณาพันธุ์ คณราคุปต์, นายพิทักษ์ ปันมูลและนายนคร ชัยตามล
ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังได้มอบถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รางวัล TOP GUN ให้แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้ จำนวน 11 รางวัล ได้แก่ ชมรมสาธารณสุขอำเภอจังหวัดเชียงใหม่, โรงพยาบาลสวนปรุง, ชมรมร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่, คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักอัยการจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่, ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแหง, สมาคมกีฬายิงปืนและอาวุธปืนศึกษา S.A.F.E., บริษัท เอ.พี.คลีนนิ่ง ซัพพลายส์ จำกัด, บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัดและบริษัทดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายธนวิชญ์ จันทน์ผา โทร 087-7989449, นายนภดล น้อยมณี โทร 096-6911101 หรือ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทร 053-211048 ต่อ 113

cr @Mod Papimol