สัปดาห์รณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลกปี2561วันที่17พค.2561คำขวัญว่า ” know your Numbers


ในระยะถัดไปจะนำเสนอ เรื่อง สัปดาห์รณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลกปี2561วันที่17พค.2561คำขวัญว่า ” know your Numbers หรือ ท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่เพราะหากไม่ทราบความดันโลหิตสูงซึ่งโรคนี้ไม่มีสัญญาณหรืออาการแสดงให้เห็นจึงเป็น ฆาตกรเงียบหรือSilent Killerเสี่ยงต่อโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเพิ่มขึ้นสองเท่า เสี่ยงต่อ โรคหลอดเลือดสมองเพิ่มถึง4เท่า สาเหตุเกิดจาก มีกิจกรรมทางกายน้อย กินอาหารที่มีโซเดียม และไขมันสูง ครับผม

cr @sawart