Reporter&Thai Army

นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มอบป้ายรับรองการจำหน่ายทุเรียนคุณภาพ ในพื้นที่ตำบลบ้านด่านนาขาม 37 ร้านค้า สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มอบป้ายรับรองการจำหน่ายทุเรียนคุณภาพ ในพื้นที่ตำบลบ้านด่านนาขาม 37 ร้านค้า สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
.
นายประสงค์ อุไรวรณ์ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ กล่าวว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบป้ายรับรองการจำหน่ายทุเรียนคุณภาพ ในพื้นที่ตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

จำนวน 37 ร้านค้า พร้อมให้ผู้ประกอบการร้านค้า อย่าตัดราคา และทะเลาะกัน ให้สร้างความรักความสามัคคี และร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาภ วิกรมประสิทธิ์ หัวหน้าโครงการวิจัย เรื่องการสื่อสารคุณภาพทุเรียนหลง-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ได้จัดทำป้ายรับรองคุณภาพทุเรียนหลง-หลินลับแล แก่ผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายทุเรียนบริเวณริมถนนทางหลวงหมายเลข 11 เพื่อเป็นการการันตีคุณภาพทุเรียนหลง-หลินลับแล สร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ประชาชนผู้บริโภค

โดยหลังจากนี้จะดำเนินการติดตามสุ่มตรวจทุเรียนคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในด้านราคา คุณภาพ และการตัดทุเรียนที่มีมาตรฐาน .
ทั้งนี้ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ให้เกียรตินำป้ายมาติดที่ร้านของผู้ประกอบการทุเรียน พร้อมทดสอบคุณภาพทุเรียน

โดยมีนายอุดมธาศิษย์ อินทร์หม่อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่านนาขาม ทหาร ผู้ร่วมวิจัยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมาก


โกเมศ ช่วยบุญ ทีมข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน