นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

กอ.รมน.จังหวัดก.พ.โดย ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ออกตรวจสอบปริมาณควันดำของรถโดยสารสารธารณะ

1.เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 กอ.รมน.จังหวัดก.พ.โดย ขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร ออกตรวจสอบปริมาณควันดำของรถโดยสารสารธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชร ตามนโยบายของรัฐบาลและรวค. เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดต่างๆ ดำเนินการตรวจวัดควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะอย่างเคร่งครัด และร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวสุ่มตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะของผู้ขับรถ
ผลการดำเนินการดังนี้
1.1.ตรวจรถโดยสารประจำทางทั้งสิ้น จำนวน 8 คัน
-ไม่พบรถโดยสารมีปริมาณควันดำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
1.2.ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะพนักงานขับรถโดยสาร จำนวน 8 ราย
– ไม่พบพนักงานขับรถฯ มีสารเสพติดในปัสสาวะ
2.หน่วยจะได้ติดตามการปฏิบัติและรายงานให้ทราบต่อไป