Uncategorized ข่าวการศึกษาและไอที

สอบ O-NET สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ผ่านฉลุย ไม่พบเหตุทุจริต

สอบ O-NET สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ผ่านฉลุย ไม่พบเหตุทุจริต

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2( ผอ.สพป.นศ.2) เปิดเผยหลังการจัดสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำศูนย์สอบ สพป.นศ.2 ซึ่งมีทั้งหมด 24 ศูนย์สอบ ว่า

จากการรายงานจากประธานสนามสอบทั้ง 24 สนาม และการเยี่ยมสนามสอบของ ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี นายสุวิทย์ ใจห้าว นายสมชาติ ไกรแก้ว รอง ผอ.สพป.นศ.2 นายวิจัย ไกรสิทธิ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฯ ณ สนามสอบและเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ของ สพป.นศ.2 ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น ผ่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการทุจริตแต่อย่างใด ภายใต้การดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) กำหนดประกาศผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.thสอบ O-NET สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ผ่านฉลุย ไม่พบเหตุทุจริต