Uncategorized

ผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานีเป็นตัวแทนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุจากไฟไหม้บ้าน

จ.อุทัยธานี…!! นายแมนรัตน์ฯ ผู้ว่าฯ มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น….*** จากการรายงานข่าวของผู้สื่อข่าว จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น.ณ.ตึก 50 ปี ชั้น 1 ห้อง 2 โรงพยาบาลอุทัยธานี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการ จ.อุทัยธานีเป็นตัวแทนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นางพนม อยู่สิงห์ อายุ 60 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ตำบลทุ่งนางาม อำเภอลานสัก จ.อุทัยธานี ซึ่งได้รับอุบัติเหตุจากไฟไหม้บ้านของตนเองเป็นเงินจำนวน 33,000 บ.

เข้าหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลืผู้ประสบภัยฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 จึงไว้พิจารณใช้จ่ายเงินสำรองจ่าย มูลนิธิราชประชา ประชานุเคราะห์ นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจ.อุทัยธานีมอบเงินช่วยเหลออีกส่วนหนึ่ง

พันเอก พรชัย นพรัตน์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงจ.อุทัยธานี ช่วยเหลือ เครื่องอุปโภค บริโภค ป้องกันจังหวัดอุทัยธานีมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเหตุเกิดในครั้งนี้สันนิษฐานเบื้อ งต้นไฟรัดวงจร ทำให้บ้านเสียหายทั้งหลังกลางดึกของคืนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเปลวเพลิงทำให้นางพนม อยู่สิงห์ ได้รับบาดเจ็บตามร่างกายชาวบ้านต่างช่วยกันดับเพลิงแต่น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟประกอบกับมีลมแรงจึงทำให้บ้านของนางพนม อยู่สิงห์วอดไปทั้งหลังชาวบ้านและนางเหรียญ มณีจินดา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี ได้นำร่างของนางพนม อยู่สิงห์ ส่งโรงพยาบาลลานสัก

 

แต่เครื่องมือในการแพทย์ของโรงพยาบาลลานสักไม่พร้อมทางโรงพยาบาลจึงนำผู้ป่วยส่งมายังโรงพยาบาลอุทัยธานีทำการรักษาและอาการผู้ป่วยดีขึ้นตามลำดับ….วินัย ชำนาญปืน จ.อุทัยธานี ภาพ/ข่าว…!! 093 – 1717897