ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๕ มีนาคม นี้ พวกเราลูกพ่ออุบาลีพบกันที่วัดพระสิงห์ฯ