อาร์ทีซี เชียงใหม่ สมาร์ทบัส คันนี้ ทดสอบเดินรถ 6-7มีนาคมนี้ ขึ้นฟรี


อาร์ทีซี เชียงใหม่ สมาร์ทบัส คันนี้ ทดสอบเดินรถ 6-7มีนาคมนี้ ขึ้นฟรี

– เป็นรถซิตี้บัสปรับอากาศ NGV ขนาด 10.5 เมตร
– ความจุผู้โดยสาร นั่ง+ยืน 50 คน/คัน
– Free WiFi, GPS, Tracking Application
– ป้ายรถเมล์ Smart
– จ่ายค่าโดยสารโดยใช้ Smart Card ได้
– นำมาให้บริการในช่วงแรก 10 คัน
– เส้นทาง สนามบิน-นิมมาน-เมืองเก่า วิ่งวนซ้าย/วนขวา
– ความถี่ ไม่ช้ากว่า 20 นาที/คัน
– ช่วงเวลาให้บริการ 6.00 น. – 23.00 น.
– ค่าโดยสาร 20 บาท ตลอดสาย