ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ข่าวรอบรั้วภูธร

ร้อยเอ็ด กิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ เตรียมความพร้อม การจัดพิธีทำน้ำอภิเษกฯ/สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน-0817082129-

ร้อยเอ็ด กิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ เตรียมความพร้อม การจัดพิธีทำน้ำอภิเษกฯ

/สมนึก-บพิตร/ร้อยเอ็ด/รายงาน-0817082129-

วันชัย ผวจ.รอ.นำจิตอาสาฯ1เม.ย.62

วันนี้(1 เมษายน 2562) เวลา 10.00น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 กิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาดสถานที่สำคัญ เพื่อเตรียมความพร้อม การจัดพิธีทำน้ำอภิเษกฯ ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และวัดบึงพระลานชัย (พระอารามหลวง) ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการเตรียมสถานที่ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยนำหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา จำนวน 1,000 คน เข้าร่วม

กิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และบริเวณโดยรอบ ซึ่งบริเวณวัดบึงพระลานช้ย(พระอารามหลวง) เป็นสถานที่แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดในการประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัด เพื่อนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ในวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์สถานที่ประกอบพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการในสมัยโบราณ และปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐาน “พระอุปคุต” พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วัดบึงพระลานชัย(พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

สำหรับประวัติความเป็นมาของวัดบีงพระลานชัย(พระอารามหลวง)
“วัดบึงพระลานชัย” เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี มีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี และ มีเสมาหินทรายสมัยทวารวดีที่รายรอบพระอุโบสถ มีสัญลักษณ์ที่สะดุดตาคือบึงน้ำใหญ่หน้าวัด และได้กลายเป็นนามของวัด โดยวัดแห่งนี้ใช้เป็นที่ฉลองชัยชนะและประกอบพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของข้าราชการ จึงได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง มีความสวยงาม ร่มรื่น จึงเหมาะแก่การมาเยี่ยมชมเมื่อมาเยือนร้อยเอ็ดนั่นเองโดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้นำ ปัจจุบันคือ พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค 10 ฝ่ายธรรมยุต

โดยในครั้งนี้จะนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

—///—สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด-ข่าว
0817082129-ชัยสิทธิ์ ธนสีลังกูร-ภาพ