อบจ.กระบี่ เดินหน้าต่อเนื่องโครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


อบจ.กระบี่ เดินหน้าต่อเนื่องโครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชารัฐร่วมใจสร้างฝาย ทำดีเพื่อพ่อ (ก่อสร้าง “ฝายมีชีวิต”) รักษาต้นน้ำให้ยั่งยืน คลองพันโตน บ้านปากหยา – บ้านศรีพระยา

วันนี้ 1 พฤษภาคม 2561
ที่บริเวรสะพานบ้านน้ำหัก รอยต่อหมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 12 บ้านปากหยา บ้านศรีพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นำโดยนายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายก อบจ.กระบี่ ร่วมกับ กลุ่มรักษ์ต้นน้ำคลองอ่าวลึกจังหวัดกระบี่ ครอบครัว FM .104.75 MHz. เซาเทิร์นเรดิโอ ปลายพระยา สำนักงานเขตรักษาพันธ์สัวต์ป่าคลองพระยา ผู้นำชุมชนและชาวบ้านอำเภอปลายพระยา
นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายก อบจ.กระบี่กล่าวว่าดำเนินโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประชารัฐร่วมใจสร้างฝาย ทำดีเพื่อพ่อ (ก่อสร้าง “ฝายมีชีวิต”) รักษาต้นน้ำให้ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยฝายลำดับที่ 4 คลองพันโตน บ้านปากหยา หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 12 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ขนาดสันฝาย กว้าง 12 เมตร สูง 1.4 เมตร และร่วมกันสร้างฝายมีชีวิตในโอกาสนี้ ได้มีทีม Project abroad พร้อมทหารจากกรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน แหลมหางนาค จังหวัดกระบี่ เข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อลดความรุนแรงของการพังทลายของดิน สามารถกักเก็บตะกอนและเศษซากพืชที่ไหลลงมากับน้ำในลำคลองพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ลดปัญหาน้ำไหลบ่าท่วมในพื้นที่ กักเก็บน้ำไว้เป็นแหล่งน้ำ สำหรับใช้อุปโภค บริโภค กระจายความชุ่มชื้นในดิน สร้างระบบควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟป่าเปียก รักษาระบบนิเวศ รวมถึงสร้างความสามัคคีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่
ข้อมูลภาพ/ข่าว/กระบี่
ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน