ข่าวเชียงใหม่

นครปฐม องค์กรส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาพร้อมเครือข่ายองค์กรชาวพุทธ ร่วมกันยื่นหนังสือต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นครปฐม องค์กรส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาพร้อมเครือข่ายองค์กรชาวพุทธ ร่วมกันยื่นหนังสือต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรณีภรรยาผอ.สำนักพุทธใช้เงินหลวงไปประเทศอินเดีย-เนปาลโดยใช้งบประมาณของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
นายประเสริฐ สุดศิริ ผู้ประสานงาน(อสคพ) องค์กรส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรชาวพุทธ ร่วมกันยื่นหนังสือต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ท้วงถาม การเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานประเทศอินเดีย-เนปาล ของ นางกนิษฐา พราหมณ์เสน่ห์ ภรรยา ของ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ด้วยงบประมาณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งขาติ ระหว่าง 29 มี.ค.-5 เม.ย.2561 ต่อ

นายประทีป พูลลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งน่าจะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสอบถามผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีความประพฤติผิดจรรยาบรรณของวินัยข้าราชการพลเรือน เพื่อประโยชน์ให้กับภรรยาของตนและอาจมีความผิดตามกฎหมาย ปปช. รวมทั้งจะมีการไปยื่นหนังสือตามหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปอีกด้วย

ปนิทัศน์ มามีสุข นส.ปณิดา มามีสุข จ.นครปฐม