จัดเตรียมงานการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1


วันที่ 2พฤษภาคม2561เวลา 10.00น.ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดเตรียมงานการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1
(1st ASEAN Coffee Industry Development Conference 2018: ACID 2018)
นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานคณะอนุกรรมการฯ พร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผลและไม้ยืนต้น เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจสถานที่
และวางแผนการจัดนิทรรศการ ในการจัดการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับการจัดงานนิทรรศการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรูปแบบของงาน ASEAN Coffee Conference & Exhibition ซึ่งเป็นการรวมการแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับกาแฟตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ และ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกาแฟทั้งจากไทยและต่างประเทศ อาทิ พาวิลเลี่ยนจากกลุ่มอาเซียนพลัส และจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ที่สำคัญมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามแนวพระราชดำริด้านกาแฟ กิจกรรมการประกวดบาริสต้า ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยได้มีการนำเมล็ดกาแฟสุดยอดคุณภาพของไทยที่ชนะการประกวดผ่านการพิจารณาคัดเลือกโดยกรรมการระดับโลก มาใช้ในการแข่งขัน Brewer Cups ดำเนินการโดยสมาคมบาริสต้าไทย นิทรรศการวิชาการจากภาครัฐ และ ภาคเอกชนเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมถึงได้สนับสนุนและส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพด้านกาแฟมาแสดงสินค้า กิจกรรมปาฐกถาพิเศษ เสวนาระดับอาเซียน การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิชาการในด้านที่เกี่ยวข้อง การจำหน่ายสินค้า
โดยการประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1 นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

cr @สมพล แสนคำ