เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงาน “ล้านนาไทย ภูมิใจ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร”


วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงาน “ล้านนาไทย ภูมิใจ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร” เพื่อแสดงผลการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร โดยนายสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงานดังกล่าว ณ ลานมีโชคพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในกลุ่ม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในวาระครบรอบ 50 ปี ภายใต้ชื่อ“ล้านนาไทย ภูมิใจ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร” ขึ้น ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นการแสดงศักยภาพการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกรในภาคเหนือและนำเสนอผลงานส่งเสริมการเกษตรและจำหน่ายสินค้า บริการ ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรขององค์กรเกษตรกรจากสำนักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการ เกษตรกร องค์กรเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้ รวมถึงจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้
ส่วนสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์ YSF รวมถึงตลาดเกษตรกร ร่วมแสดงสินค้าและจำหน่ายตรงถึงมือผู้บริโภค เพื่อประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่สร้างการรับรู้และเป็นต้นแบบให้กับผู้ที่สนใจในอาชีพเกษตรรวมถึงพัฒนาภาคการเกษตรต่อไปในอนาคต

cr @สมพล แสนคำ