Reporter&Thai Army

เสนาธิการทหารบก ขึ้นเหนือ.. ตรวจเยี่ยม มณฑลทหารบกที่ 32 มอบนโยบายเสริมสร้างขีดความสามารถการปฏิบัติภารกิจหน่วย ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 พร้อมลงพื้นที่ พบปะประชาชนพูดคุยรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

เสนาธิการทหารบก ขึ้นเหนือ.. ตรวจเยี่ยม มณฑลทหารบกที่ 32 มอบนโยบายเสริมสร้างขีดความสามารถการปฏิบัติภารกิจหน่วย ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 พร้อมลงพื้นที่ พบปะประชาชนพูดคุยรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เสนาธิการทหารบก/เลขาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก/เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร/ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยม มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

พร้อมรับฟังบรรยายสรุป และมอบนโยบายเกี่ยวกับการเสริมสร้างขีดความสามารถและการปฏิบัติภารกิจของหน่วยทหารในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 ทั้งในส่วนการปฏิบัติภารกิจของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ณ มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 และ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก พร้อมผู้บังคับหน่วย ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561

จากนั้น เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ เดินทางไปพบปะให้กำลังใจชาวบ้านที่ปัญหาการออกโฉนดและให้เอกสิทธิ์สำหรับใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัย ณ หมู่บ้าน บ้านกลาง หมู่ 5 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ซึ่งเป็นหมู่บ้านบนพื้นที่ภูเขาสูง และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋า เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ขอให้ชาวบ้านร่วมกันรักษาป่า พร้อมให้กำลังใจ และจะหาทางช่วยเหลือชาวบ้านให้อยู่อาศัยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดชุมชนบ้านกลาง ตำบลบ้านดง ตั้งอยู่ในเขตปกครองของอำเภอแม่เมาะ ทางด้านทิศเหนือ มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง มีพื้นที่ราบตามหุบเขา และเชิงเขา พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง และป่าแม่อาง และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋าและป่าแม่มาย