Reporter&Thai Army

เชียงราย // “โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” // ผบ.ร้อย.ทพ.3108 ฉก.ทพ.31/ หน.รส.อ.แม่จัน ฯ จัด กพ.ร่วมกับ หน่วยงานข้าราชการและราษฎรจิตอาสา อ.แม่จัน

เมื่อ 2 มิ.ย61, 0900 – 1100 พ.ต.ธงชัย วันมหาใจ ผบ.ร้อย.ทพ.3108 ฉก.ทพ.31/ หน.รส.อ.แม่จัน ฯ จัด กพ.ร่วมกับ หน่วยงานข้าราชการและราษฎรจิตอาสา อ.แม่จัน ดำเนินกิจกรรมปลูกตันไม้ ภายใต้ “โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ”

ชนิดต้นไม้ที่ปลูก ได้แก่ ต้นพญาเสือโคร่ง และ ต้นคูณ ร่วมปลูกทั้งหมด 800 ต้น โดยมี นางวันดี ราชชมภู นอภ. อ.แม่จัน เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมมอบอุปกรณ์การกีฬา ให้กับเยาวชน บ.หล่อโย

-พื้นที่ปลูกป่า บริเวณถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้าน ประมาณ 9 ไร่ ของ บ.หล่อโย ม.19 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จว.ชร พิกัด NC639252 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน