ข่าวบันเทิงและกีฬา

จังหวัดภูเก็ต // ผู้ประกอบการร้านอาหาร 80 ร้านดังในจังหวัดภูเก็ตร่วม แชะ ชิม ชม แชร์ ในงานมหกรรม Phuket city of Gastronomy ระหว่าง 1-5 มิถุนายน 2561

ผู้ประกอบการร้านอาหาร 80 ร้านดังในจังหวัดภูเก็ตร่วม แชะ ชิม ชม แชร์ ในงานมหกรรม Phuket city of Gastronomy ระหว่าง 1-5 มิถุนายน 2561 จังหวัดภูเก็ตเป็น 1 ใน 18 เมืองที่ UNESCO ได้ยกย่องให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (Phuket City of Gastronomy) นครแห่งการท่องเที่ยวและเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร

ดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนความเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวและเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารให้มีความยั่งยืน จังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดมหกรรม Phuket city of Gastronomy แชะ ชิม ชม แชร์

โดยมี นายนรภัทรปลอดทองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีร้านอาหารดังกว่า 80 ร้านในจังหวัดภูเก็ตร่วมออกบูธจำหน่ายในครั้งนี้ เพื่อพัฒนานครภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งการท่องเที่ยวและเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารอย่างยั่งยืน

ตลอดจนประชาสัมพันธ์การยกระดับ ความเป็นเมือง ที่มีความสร้างสรรค์ด้านอาหาร ให้ยิ่งใหญ่และยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทำให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักจังหวัดภูเก็ตในมิติด้านอาหารด้านและวัฒนธรรมประเพณีที่มีความเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง

นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงาม ภูเก็ตยังมีอาหารที่อร่อย โดยจะเน้นในเรื่องของความ สด สะอาดถูกสุขลักษณะอนามัยและความเป็นเมืองภูเก็ตที่สะท้อนอยู่ในอาหารการกินต่างๆที่รับรองคุณภาพโดยมีกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารร้านดัง

จำนวน 80 ร้านในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมจำหน่ายให้บริการอาหารแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ สำหรับงานมหกรรม Phuket city of Gastronomy จัดขึ้นที่บริเวณ ลานมังกร ใจกลางเมืองภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2561

ชัยมงคล สุวรรณวงค์ /จ.ภูเก็ต