Uncategorized

จังหวัดนครสวรรค์ // วัดสุคตวราราม จัดงานประเพณีบุญสลากภัตวัดสุคตวราราม ประจำปี 2561

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ วัดสุคตวราราม จัดงานประเพณีบุญสลากภัตวัดสุคตวราราม ประจำปี 2561
นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ วัดสุคตวราราม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมจัดงานบุญประเพณีสลากภัตวัดสุคตวราราม ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยและส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคีของชุมชน ซึ่งงานประเพณีบุญสลากภัต เป็นงานบุญประเพณีที่ชาวพุทธ ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน ด้วยความศรัทธาและยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธศาสนา การจัดงานประเพณีบุญสลากภัตของชาวพุทธนั้นเป็นการช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้พระพุทธศาสนา คงอยู่

และยังช่วยปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวนครสวรรค์ ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีนี้ไว้ต่อไป
ในกิจกรรม มีการแสดง การประกวดธิดาสลากภัตและนางงามทรงคุณค่า (ผู้สูงวัย) มีตลาดย้อนยุค และการแสดงพื้นบ้าน ชมขนวนแห่สลากภัต และการประกวดสำรับคาว หวาน ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน

ในพิธีได้รับเกียรติจากนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญสลากภัต โดยมี นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดนครสวรรค์ พ.ต.อ.อรุณ แตงนารา รองผู้บัญการตำรวจภูธรนครสวรรค์

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนชาวนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมในพิธีกันอย่างมากมาย

ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมในงานบุญสลากภัต ครั้งนี้ ได้แต่งกายย้อนยุค มีทั้งสมัย สุโขทัย อยุธยา ดูแล้วสวยงามตามประเพณีไทยสมัยโบราณ นับว่าเป็นสีสันของงานประเพณีบุญสลากภัต วัดสุคตวราราม ประจำปี 2561

//// กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644 ////