ข่าวรัฐสภา

จังหวัดอุตรดิตถ์ // สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพื้นที่ตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน 4 จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 10.10 นาฬิกา ณ หอประขุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวนกว่า 40 คน ลงพื้นที่ตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน 4 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดแพร่ โดยได้ร่วมพบปะประชาชน ประกอบด้วย ทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชน สภาเด็กและเยาวชน กลุ่มสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1,100 คน โอกาสนี้ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินโครงการฯ ในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย จากนั้น เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของ 4 จังหวัด ในด้านการจัดเวทีประชาคม ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน โดยนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัชพงษ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ทั้งนี้ จากการรับฟังปัญหาของประขาชน ได้มีการนำเสนอปัญหาในพื้นที่ต่างๆ อาทิ การขาดเอกสารสิทธิ์ แหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำ เสียงตามสายของหมู่บ้านชำรุดขาดการแก้ไข การใช้เน็ตประชารัฐที่ไม่เหมาะสม พร้อมทั้งเสนอความต้องการให้มีการสนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มเติม ขอให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ของบประมาณๅๅสนับสนุนด้านการศึกษา ฯลฯ
นายพีระศักดิ์ พอจิต ได้ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแก้ไขต่อไป

ภาพ/ข่าว  กฤษรชฏะชญตว์  กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน