ข่าวรัฐสภา

จังหวัดนครราชสีมา // สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองและนำนางปานี ยาท่อตู้ (H.E. Mrs. Pany Yathotou) ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ เยี่ยมชมฟาร์มโชคชัย

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองและนำนางปานี ยาท่อตู้ (H.E. Mrs. Pany Yathotou) ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ เยี่ยมชมฟาร์มโชคชัย ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการนี้ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน พร้อมรับฟังการบรรยายและชมการสาธิตเลี้ยงโคนมจากเจ้าหน้าที่จากฟาร์มโชคชัยอีกด้วย

ภาพ/ข่าว  กฤษรชฏะชญตว์  กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน