ข่าวรัฐสภา

จังหวัดอุตรดิตถ์ // สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการขับเคลื่อนสนับสนุนและส่งเสริมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ศาลาการเปรียญวัดหาดสองแคว หมู่ที่ 1 บ้านหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ในฐานะหัวหน้าคณะ พลเอก สุวโรจน์ ทิพย์มงคล และพลโท อำพน ชูประทุม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนในการขับเคลื่อนสนับสนุนและส่งเสริมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย แพร่ โดยมีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว  กฤษรชฏะชญตว์  กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน