ภัยพิบัติ

เพิ่มเติมครั้งที่ 12 วันที่ 2 ต.ค61 เวลา 1000 น. ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย ปภ ติดตามเหตุน่าสนใจ ต่างประเทศ เหตุแผ่นดินไหว ประเทศอินโดนิเซีย ขนาด 6.0และ 7.5 สุลาเวสี อาฟเตอช็อก

เพิ่มเติมครั้งที่ 12 วันที่ 2 ต.ค61 เวลา 1000 น.
ศูนย์ข้อมูลสาธารณภัย ปภ ติดตามเหตุน่าสนใจ ต่างประเทศ เหตุแผ่นดินไหว ประเทศอินโดนิเซีย ขนาด 6.0และ 7.5 สุลาเวสี
อาฟเตอช็อก
ระดับ 4 637 ครั้ง
ระดับ 5 161 ครั้ง
ระดับ 6 10 ครั้ง
ระดับ 7 2 ครั้ง // รวม 811 ครั้ง

รายงานเบื้องต้น
** บ้านเรือนเสียหาย 440 หลัง
** ระบบสื่อสารไม่สามารถใช้การได้ / ระบบไฟฟ้าไม่สามารถใช้การได้ / สนามบินเสียหาย 1 แห่ง อาคารขนาดใหญ่ 6 แห่งพังเสียหาย ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงและอาหาร สามารถกู้ระบบพื้นฐานได้แล้วบางส่วน

//** หน่วย SAR ทีมกู้ภัยของทหาร และทีมตอบสนองส่วนหน้า MER-C ค้นหาต่อเนื่อง

=== วันนี้ ===
//** เครื่องปั่นไฟฟ้า อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ อาหาร น้ำ เข้าพื้นที่
//** แบ่งทีมค้นหาเป็น 8 ทีม 8 โซน

** เกิดสึนามิขนาดกลาง บริเวณเมืองดองกาลาและปาลู
**บ้านริมทะเล (เฉพาะพื้นที่) เสียหาย 140 หลัง
*** ผู้เสียชีวิตรวมทั้ง 2 เหตุ รวม 1,240 ราย
*** บาดเจ็บ 800 คน
*** ยังค้นหาและช่วยเหลือต่อเนื่อง.
*** อพยพ / พักในศูนย์พักพิง 180000 คน (ทั้ง 2 เหตุ)
รวม 839 หมู่บ้าน
*** ศ.อพยพ 24 แห่ง /
กลุ่มไลน์ภาคพื้นแปซิฟิก / สำนักจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ
(BNPB) / ห้อง 61

Comments are closed.