จ.ราชบุรี/สรุปการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ จ.ราชบุรีสถิติอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บลดลง แต่เสียชีวิตเพิ่ม


จ.ราชบุรี/สรุปการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ จ.ราชบุรีสถิติอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บลดลง แต่เสียชีวิตเพิ่ม

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 63เวลา10.00น. ที่ห้องประชุมแม่กลองชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานนายเดชา เรืองอ่อน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีนายศักดิ์ชัย พิศาลผลเรขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน และปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 62 – 2 ม.ค.63

โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีรายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนน เกิดอุบัติเหตุ 30 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 8 ราย ผู้บาดเจ็บ 29 คน ซึ่งห้วงเดียวกันปีที่แล้วการเกิดอุบัติเหตุ และจำนวนผู้บาดเจ็บลดลง ร้อยละ 41.18 และ 40.82 ตามลำดับ แต่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ ร้อยละ 29.27 ขับรถเร็ว ร้อยละ 21.95 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 77.42 ส่วนใหญ่เกิดบนเส้นทางตรง ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 12.01 – 24.00 น. ร้อยละ 23.33 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป ขณะที่อำเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ ไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ เป็นศูนย์ คือ อ.สวนผึ้ง อ.บางแพ และ อ.ปากท่อ
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้สั่งการให้ อำเภอทุกแห่งบูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องวางแผนรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี2563 ให้สำรวจและกำหนดจุดตรวจ ด่านชุมชน ที่เหมาะสมเพื่อป้องปรามรวมทั้งบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนหรือจุดเสี่ยงให้ร่วมกับท้องถิ่นติดป้ายแจ้งเตือนที่เห็นชัดเจนและสื่อถึงอันตรายหากไม่ปฏิบัติตาม รวมทั้งให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์รณรงค์ผู้ใช้แรงงานประเทศเพื่อนบ้านปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ภาษาครอบคลุมทุกประเทศที่มาทำงานในบ้านเรา โดยให้ทุกหน่วยประชุมและเริ่มวางแผนมาตรการช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่เดือนมกราคมนี้

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

,