ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

จ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยก้าวสู่ตลาดโลก

จ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยก้าวสู่ตลาดโลก

นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดน “Cross-Border e-Commerce Solutions & Business Matching” โดยมีนายวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมสีหราช จ.อุตรดิตถ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งความผันผวนทางเศรษฐกิจ และที่สำคัญคือการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งยุคที่มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ โดยที่ความก้าวหน้าทางวิชาการเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้บริโภคนิยมใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมการสื่อสารเป็นเครื่องมือหลักในการติดต่อและอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นบนช่องทางออนไลน์

ด้านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าการจัดโครงการจับคู่เจรจาธุรกิจและส่งเสริมการขยายตลาดผ่านการค้าออนไลน์ข้ามพรมแดนหรือ Cross-Border e-Commerce Solutions & Business Matching มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยและขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคได้รับความรู้และมีโอกาสขยายธุรกิจสู่การค้าออนไลน์ระดับสากลซึ่งกรมฯ มองว่าสินค้าระดับท้องถิ่น (Local) สามารถส่งออกและเป็นที่รู้จักในระดับ Global ได้หากรู้ถึงความต้องการของตลาดโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดออนไลน์ที่สามารถประมวลข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ประกอบการสามารถพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์ความต้องการซื้อเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับหลักสูตรและกิจกรรม เริ่มตั้งแต่การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าออนไลน์ ความสำคัญของการค้าผ่านอีคอมเมิร์ซ เทคนิคการทำการค้าผ่านเว็บไซต์ชั้นนำในต่างประเทศโดยผู้แทนแพลตฟอร์มตัวจริงเสียงจริง ตลอดจนทุกท่านจะได้มีโอกาสได้คุยเจรจาธุรกิจเพื่อทราบถึงศักยภาพของสินค้าของตนเองได้ จะได้นำไปวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจผู้บริโภคมากขึ้นต่อไป และที่สำคัญกิจกรรมแนะเคล็ดลับวิธีการบรรยายสินค้าและถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไรให้น่าสนใจน่าเลือกสรร และมีจุดเด่นแตกต่างจากสินค้าอื่น.

ทรงวุฒิ ทับทอง