Uncategorized

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมโครงการเสริมสร้างการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพรรคการเมือง ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัด ประจำปี 2561

นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมโครงการเสริมสร้างการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพรรคการเมือง ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานการเลือกตั้งประจำจังหวัด ประจำปี 2561 โดยมี น.ส.พัชรินทร์ รัตนวิภา ผอ.กต.จว.ชัยนาท และนายนันทพล ภาชื่น รอง ผอ.กต.จว.ชัยนาทพร้อมด้วยนายนิกร บุญเวียง หน.พรรคการเมือง เข้าร่วมประชุมโครงการฯ ในครั้งนนี้ หลังจากพิธีเปิดเสร็จก็ได้รับฟังการบรรยายพิเศษจาก นายบุญส่ง น้อยโสภณ , ดร.ประวิช รัตนเพียร , ดร.ธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์กรรมการการเลือกตั้ง ทั้ง 3 ท่าน ในหัวข้อ การจัดการเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ให้สุจริตและเที่ยงธรรม รวมถึงการรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อการเลือกตั้งที่มีคุณภาพปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียง/โปร่งใส/ตรวจสอบได้ จากทางทีมคณะเลขาฯ/และรองเลขาฯของ สนง. กกต. ณ ห้องวายุภักษ์ 3 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนซันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร การประชุมดังกล่าวจะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการการปฏิบัติงานเกี่่ยวกับงานพรรคการเมืองและการจัดการเลือกตั้งที่มีคุณภาพและเกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

******************************