สันติสุขแดนใต้

ป้ายทะเบียนรถของใครมารับคืน

ป้ายทะเบียนรถของใครมารับคืน
โดย Phonnipha Chaisathan – 02/05/2018057
ประชาสัมพันธ์จากแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 เนื่องจากมีน้ำท่วมขังบริเวณทางหลวงทำให้แผ่นป้ายทะเบียนรถของผู้ใช้รถใช้ถนนหลุดเป็นจำนวนมาก สามารถติดต่อขอรับคืนได้ที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 โทรศัพท์ 053 – 260676 ทุกวันเวลาราชการ

cr @??@หญิงเล็ก??