สันติสุขแดนใต้

***ด่วน!ผู้ว่าฯชุมพรลาออกน้อยใจหลังถูกเด้งตบยุงผู้ตรวจฯ***

***ด่วน!ผู้ว่าฯชุมพรลาออกน้อยใจหลังถูกเด้งตบยุงผู้ตรวจฯ***

วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, [▪Nn▪]

***มหาดไทย มท. ผู้ว่าฯชุมพร พ่อเมืองชุมพร ชุมพร ลาออก ณรงค์ พลละเอียด น้อยใจ เด้ง โยกย้าย ผู้ตรวจฯ ผู้ว่าราชการจังหวัด

☆●☆พ่อเมืองชุมพรไขก๊อก!ลาออกจากราชการแล้ว หลังถูกเด้งเข้านั่งตบยุงผู้ตรวจฯ ด้าน”ปลัดมท.”ไฟเขียวมีผลตั้งแต่1พ.ค.เซ็นอนุมัติ

…..■>>>2 พ.ค.61 แหล่งข่าวระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย (มท.) เปิดเผยว่า จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ รองปลัด มท. , ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ตรวจราชการ มท.รวม 12 ตำแหน่ง ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หนึ่งในนั้นมี นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ที่ถูกโยกเข้ามานั่งในตำแหน่งผู้ตรวจฯ ซึ่งขณะนี้ นายณรงค์ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการแล้ว โดยจะมีผลในวันที่ 31 พ.ค.นี้

…..■>>>ข่าวแจ้งว่า นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามคำสั่งระทรวงมหาดไทย ที่ 754/2561 เรื่องอนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนสามัญลาออกจากราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 109 มาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ระเบียบ ก.พ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ 1011/ว 103 ลงวันที่ 11 ธ.ค.2551 อนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนสามัญลาออกจากราชการ จำนวน 1 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.61 เป็นต้นไป โดยอนุญาตให้ นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าฯ ชุมพร ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา

…..■>>>อย่างไรก็ตาม ภายหลังการลาออกของนายณรงค์ ทำให้ นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ซึ่งมีอาวุโสลำดับ 1 ขึ้นรักษาราชการผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร แทน จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

…..■>>>สำหรับ นายณรงค์ เกิดเมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2500 จะเกษียณอายุราชการในเดือน ต.ค.นี้ จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือสิงห์แดง เริ่มต้นชีวิตราชการจากการเป็นปลัดอำเภอ ใน จ.สกลนคร ผ่านตำแหน่งสำคัญ อาทิ ผู้อำนวยการกองคลัง มท. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ , หนองบัวลำภู และศรีสะเกษ ขึ้นเป็นรองผู้ว่าฯ จ.ราชบุรี ร้อยเอ็ด อุดรธานี และระนอง ตามลำดับ ซึ่งถูกดองในตำแหน่งรองผู้ว่าฯนานถึง 7 ปี ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าฯ ชุมพร เมื่อเดือน ต.ค.59 และถูกเด้งเข้ารุผู้ตรวจฯ ล่าสุด เมื่อเดือน เม.ย.61

…..■>>>อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 25 เม.ย.ที่ผ่านมา ที่สถานีตำรวจภูธร จ.ชุมพร ได้มีการแถลงข่าวจับกุมยาเสพติดมูลค่า 156 ล้านบาท พร้อมอาวุธจำนวนมาก นายณรงค์ ในฐานะผู้ร่วมแถลงข่าวการจับกุมได้แถลงผ่านสื่อมวลชนด้วยน้ำตาคลอ หลังมีคำสั่งถูกโยกย้ายมาเป็นผู้ตรวจฯ ยอมรับว่าการลาออกจากราชการนั้น อาจเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะดำเนินการ☆●☆//sm.rp.

 

cr @♻สมหมาย♻//?? sm.rp.?