สันติสุขแดนใต้

พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมการขอใช้พื้นที่นิคมสร้างตนเอง

เมื่อ 2 พ.ค.61,1300 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมหารือการเตรียมการขอใช้พื้นที่นิคมสร้างตนเอง อ.สุคิริน จว.น.ธ. เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้กับผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน โดยมี รอง มทภ.4/ผอ.ศปพร.กอ.รมน.ภาค 4 สน., ผบ.ฉก.นราธิวาส, ผวจ.น.ธ.,นายอำเภอสุคิริน,หน.ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง, ตัวแทนหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12, ตัวแทนหมู่บ้านลีนานนท์ และ ตัวแทนหมู่บ้านรักษ์ธรรม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลาง จว.น.ธ.

 

cr @@นักรบนิรนาม ๓ จชต.@