ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝายมีชีวิต……. บ้านไร่ตะวันหวาน อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ในพื้นที่มากกว่า ๓๐๐ ไร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝายมีชีวิต…….
บ้านไร่ตะวันหวาน อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ในพื้นที่มากกว่า ๓๐๐ ไร่

รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ( หลังเคารพธงชาติ ) สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการ

พร้อมสัมภาษณ์ผู้หญิงแกร่ง..ผู้หญิงเก่ง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
คุณสาวัน ตัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทไทยอินโดกรุ๊ป จำกัด

คุณสาวัน ตัน ทำทุกอย่างเพื่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ เพื่อคืนคุณให้แผ่นดินบ้านเกิดของคุณสาวัน ตัน

อย่าพลาดชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันศุกร์นี้

Cr.. รายการคืนคุณให้แผ่นดิน ททบ.5