บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ.,ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. ,รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ., ผบ.ร้อย.รส.ที่ ๑, ฝอ.บก.ควบคุมฯ พร้อม กพ.ฯ ร่วม ๓ ฝ่าย ฝ่ายปกครอง


เมื่อ ๒ พ.ค. ๖๑, ๐๘๐๐ – ๑๙๓๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. นำโดย พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ., พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ., ผบ.ร้อย.รส.ที่ ๑, ฝอ.บก.ควบคุมฯ พร้อม กพ.ฯ ร่วม ๓ ฝ่าย ฝ่ายปกครอง นำโดย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ล.พ. และ ภ.จว.ล.พ. นำโดย พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท ผบก.ภ.จว.ล.พ. ร่วมกันหารือ ณ ที่ว่าการ อ.แม่ทา ต่อมาเมื่อเวลา ๑๓๓๐ ได้ส่งตัวแทนเข้าดำเนินการเจรจากับกลุ่ม สกน.จว.ล.พ. ที่ชุมนุม ณ ด่านตรวจยาเสพติดถาวรแม่ทา (กาดสวนกล้วย) จากการเจรจากลุ่มฯ ไม่ยินยอมและยืนยันว่าจะปักหลักชุมนุมต่อไป ต่อมาเมื่อเวลา ๑๖๐๐ จนท. พิจารณาร่วม ๓ ฝ่าย ได้ทำการเชิญตัวแกนนำมาปรับทัศนคติโดยใช้คำสั่ง คสช.ที่ ๑๓/๕๙ ณ ที่ว่าการ อ.แม่ทา จำนวน ๓ คน ดังนี้
๑) นายสุแก้ว ฟุงฟู แกนนำ สกน.จว.ล.พ. อายุ ๕๙ ปี บ้านเลขที่ ๒๓๗ บ.แพะใต้ ม.๗ ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ.
๒) นายรังสรรค์ แสนสองแคว สมาชิก NGO เครือข่ายป่าและที่ดิน อายุ ๖๒ ปี บ้านเลขที่ ๓๒๗ บ.ใหม่ป่าฝาง ม.๑๕ ต.น้ำดิบ อ.ป่าซาง จว.ล.พ.
๓) นายประยงค์ ดอกลำไย นักปลุกระดมมวลชน แกนนำ P move จว.ช.ม. อายุ ๕๓ ปี บ้านเลขที่ ๗๗/๑ ม.๕ ต.สุเทพ อ.เมือง จว.ช.ม.
จากการเชิญตัวแกนนำทั้ง ๓ คน เรียบร้อยแล้ว จนท.ร่วม ๓ ฝ่าย ได้ทำการพูดคุยทำความเข้าใจและตอบปัญหาข้อขัดข้องของกลุ่มฯ โดย ผวจ.ล.พ. จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาของกลุ่มฯ เมื่อเวลา ๑๖๓๐ กลุ่มฯ ได้เคลื่อนย้ายมาที่ว่าการ อ.แม่ทา เพื่อให้กำลังใจแกนนำและรอรับแกนนำทั้ง ๓ คน กลับภูมิลำเนา และ จนท.ร่วม ๓ ฝ่าย ได้ทำข้อตกลงไว้เป็นหลักฐานและทำความเข้าใจแกนนำ และได้ทำการปล่อยตัวแกนนำทั้ง ๓ คน เมื่อเวลา ๑๙๐๐ กลุ่มฯ จึงมีความพึงพอใจและเดินทางกลับภูมิลำเนา ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

 

cr @Nopadol 3243 / Aey