บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.ลี้ ทำการตรวจสอบสถานที่เก็บและทำลายวัตถุระเบิด


เมื่อ 3 พ.ค.61, 1000 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ 2 ร้อย.รส.ที่ 2 (ร.7 พัน.2) จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.ลี้ ทำการตรวจสอบสถานที่เก็บและทำลายวัตถุระเบิดของบริษัท พราวภูผา จำกัด เพื่อขออนุญาตทำลายวัตถุระเบิดซึ่งเหลือจากการระเบิดหินทำเหมืองบนบก ชนิดแร่อุตสาหกรรม ชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) โดยวิธีเหมืองหาบ ตามประธานบัตรเลขที่ 50/15613 ลง 30 ก.ค.46 และใบอนุญาตทำเหมือง เลขที่ 2/55 ลง 14 ส.ค.55 และสิ้นสุดอายุ วันที่ 29 ก.ค.56 สถานที่ประกอบการฯ ณ เลขที่ 128 ม.8 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จว.ล.พ. วัตถุระเบิดดังกล่าวมีสภาพชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยขออนุญาตทำลาย ดังนี้.-
1. ดินระเบิด ชนิดอิมัลชั่น ขนาด 35 มม. × 260 มม. จำนวน 1,556 นัด
2. แอมโมเนียมไนเตรท จำนวน 3,350 กก.
ผลการปฎิบัติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

cr @Nopadol 3243 / Aey