บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ สภ.นิคมอุตสาหกรรม, องค์การคลังสินค้า จว.ล.พ. (อคส.) และ บ.เบทาโกร (มหาชน) จำกัด


เมื่อ 3 พ.ค.61, 0800 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ 1 (ร.7 พัน.1) จัดกำลังพล ร่วมกับ สภ.นิคมอุตสาหกรรม, องค์การคลังสินค้า จว.ล.พ. (อคส.) และ บ.เบทาโกร (มหาชน) จำกัด สาขาภาคเหนือ ร่วมทำการตรวจสอบการ ส่ง – รับ การขนย้ายข้าวสารออกจากคลัง สิงโตทองไรซ์คอปอร์เรชั่น หลัง A 2 เลขที่ 111 ม.2 ต.ธำมรงค์ อ.เมือง จว.ก.พ. (ตำบลต้นทาง) มาส่งมอบ ณ บ.เบทาโกร (มหาชน) จำกัด สาขาลำพูน 100/1 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จว.ล.พ. (ตำบลปลายทาง) จำนวน 10 คัน (รถบรรทุก พร้อมพ่วง) โดยเป็นข้าวสาร ปี 55/56 ซึ่งเป็นการซื้อขายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่ 2) โดยมีปริมาณข้าวสารฯ ที่ทำการขนส่งฯ จำนวน 320 ตัน (เป็นข้าวสาร) มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน 4 คน โดย บ.เบทาโกรฯ มียอด (โควต้า) รับข้าวสารฯ จำนวน 15,000 ตัน ซึ่งดำเนินการส่ง – รับ ข้าวสารฯ ไปแล้ว จำนวน 16,673 ตัน คิดเป็นร้อยละ 77.82

cr @Nopadol 3243 / Aey