Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร.ท.มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด

เมื่อ 3 พ.ค.61, 1000 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร.ท.มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ล.พ., มทบ.13, สัสดี จว.ล.พ., สัสดีอำเภอทั้ง 8 อำเภอ, ผู้ปกครองและญาติ ของทหารใหม่ เข้าร่วมพิธีการดำเนินกรรมวิธี รับ – ส่ง ทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬา อบจ.ล.พ. ต.ในเมือง อ.เมือง จว.ล.พ. โดยจะส่งเข้ากองประจำการ ในส่วนของ ทภ.1 จำนวน 51 นาย โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ล.พ. เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมฯ ประมาณ 150 คน

cr @Nopadol 3243 / Aey